Строител

Асоциация за квалификация на автомобилистите в България

Асоциация на индустриалния капитал в България

Асоциация „Съвременни читалища”

Българска стопанска камара

ВИКТОРИЯ-ПМ

ЕТ „Андела-Анна Трифонова” - Казанлък

ЕТ „Бети-Орва-Бедиха Неджибова”

Институт по индустриални отношения и мениджмънт „ОКОМ”

НЦПО в системата на БТПП

Регионален бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Перник

СД „КОМП – Добрева и съдружие”

Фондация „Микрофонд–София”

„АВС–Е” ЕООД

„Алтернатива Попово – 21 век” – сдружение

„Бетонстрой” към „Матеко” АД

„ВЕСТ – 2005” ООД

„Главболгарстрой” АД

„Диана Деспова – Диди” ЕТ

„Заваръчно–монтажни услуги” ЕООД

„Знание” ЕООД – София

„Квалитех – Вера Комитска” ЕТ

„Национална мрежа за бизнес развитие” – сдружение

„Професионалист–99–Гълъбово” АД

„ПУЦ Виктория–Величка Христова” ЕТ

„СТИК” ЕООД

„СТИЛ – Саркис Алтънджиян” ЕТ

„Териториален център за квалификация и преквалификация”

„Център за професионално обучение, знание и прогрес” - сдружение с нестопанска цел, гр. Добрич

„ЧУДОТВОРЕЦ” ЕООД

Национален инсталационен съюз

„Агенция за професионално развитие и адаптация” ООД

„АрСи Профешънъл Център” ЕООД

„Веда консулт” ЕООД

Национална компания „ЖИ”

„ИКоМС” ЕООД- Плевен