Новини

На вниманието на кандидатите за лицензиране на ЦПО/ЦИПО!

С изменение на чл. 49б, ал. 2, т.4 и ал.11 на ЗПОО от 01.01.2018 г. се изисква обстоятелствата относно съдимостта на българските лица, представляващи и управляващи центровете за професионално обучение или за информация и професионално ориентиране д...

повече

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЦПО

ЗАЯВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРЕЗ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА на НАПОО Във връзка със зачестили запитвания относно заявяването на задължителна документация през информационната система на НАПОО (ИС на НАПОО) напомняме, че подаването на заявк...

повече

МНОГО ВАЖНО: 31.01.2018 г. – КРАЕН СРОК за подаване на Информация за извършената дейност през 2017 г. и на Годишен доклад за самооценка на качеството от ЦПО и ЦИПО

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЦПО и ЦИПО!! Уважаеми дами и господа, Напомняме, че срока за представяне на Информация за извършената дейност през 2017 година и Годишен доклад за самооценка на качеството за 2017 г. чрез информацион...

повече

Уебинар: Регистър на издадени документи за СПК

На вниманието на всички ЦПО, които провеждат обучения за придобиване на степен на професионална квалификация! Съгласно чл. 40б, ал.2 от Закона за професионално образование и обучение, документите, издавани от частните центрове за професионално обу...

повече

Българско председателство на Съвета на ЕС

На 11 януари 2018 г. започна Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Българското председателство ще работи активно за модернизация на европейските образователни системи и учебни програми чрез насърчаване на разпространението на ...

повече

Уважаеми ръководители на центрове за професионално обучение,

Предлагаме на Вашето внимание Годишен календар на дейностите на ЦПО през 2018 г. Календарът ще Ви послужи за ефективното организиране на дейността на ЦПО през календарната година в съответствие с изискванията на нормативната уредба – ЗПОО и ...

повече

МНОГО ВАЖНО: 31.01.2018 г. – КРАЕН СРОК за подаване на Информация за извършената дейност през 2017 г. и на Годишен доклад за самооценка на качеството от ЦПО и ЦИПО

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЦПО и ЦИПО Уважаеми госпожи и господа, напомням Ви, че във връзка със задължението, произтичащо от разпоредбата на чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение ДО 31 ЯНУАРИ НА...

повече

Награда за НАПОО в категория „Технологични решения за открито управление“

Националната агенция за професионално образование и обучение беше наградена в конкурса на Института по публична администрация в категорията „Технологични решения за открито управление“ в администрациите за 2017 г. Специалната церемония...

повече

Среща в НАПОО с представители на Френската асоциация за професионално образование и обучение в сектора на автомобилното обслужване (ANFA)

На 05 декември 2017 г. в НАПОО се състоя среща с 21 представители на Френската асоциация за професионално образование и обучение в сектора на автомобилното обслужване ANFA, с посредничеството на Френско- българската търговска и индустриална камара....

повече

Стартират 46 нови мерки за заетост с европейски пари

46 нови мерки за заетост преквалификация на безработни на стойност 850 млн. лв. ще стартират от 1 декември т. г, съобщи вчера социалният министър Тотю Младенов в Смолян. Парите са от еврофондовете по оперативната програма „Развитие на човешкит...

повече