За нас

Маркетингово издателска къща Инфо Клас е българо-немска компания, регистрирана като юридическо лице в България, фокусираща своята дейност в следните основни направления:

 • Издателска дейност;
 • Разработка на високотехнологични маркетингови системи;
 • Стратегическо консултиране в сферата на маркетинга;
 • Инженеринг и реинженеринг на бизнес процеси;
 • Имидж мениджмънт;
 • PR;
 • Пазарни изследвания и анализи;
 • Интернет Маркетинг;
 • Дизайн, разработка и поддръжка на корпоративни и тематични Интернет страници и портали;
 • Изработка на мултимедийни презентации;
 • Дизайн, предпечат и печат на рекламни материали;

Следвайки добрите световни практики, спецификата на българската икономика и тенденциите в развитието на локалните и глобални пазари Инфо Клас идентифицира и разработва нови бизнес ниши в издателската дейност и нови възможности за своите клиенти. Компанията инвестира приоритетно в създаването на екипи от високо квалифицирани професионалисти, способни да изпълняват комплексни проекти с широк спектър от дейности в сферата на Маркетинга.

Мисията на Инфо Клас се диференцира съобразно основните бизнес направления на компанията — Маркетинг и Издателска дейност.
Мисията на Инфо Клас е да бъде водещ маркетингов партньор на клиентите си, чрез осигуряване на адаптивни иновативни решения, интегрирани хибридни инструменти и професионални консултантски услуги.
Мисията на компанията е чрез издателската си дейност да задоволи критични нужди от информация на българският потребител, да промоцира България и Българския Бизнес на световните пазари и не на последно място да подаде ръка българската наука чрез продуцирането на научна литература и учебни пособия.