Центрове за професионално обучение

Златен пакет

Асоциация „Съвременни читалища”

Българска стопанска камара

Висше училище по застраховане и финанси

Институт по индустриални отношения и мениджмънт „ОКОМ”

Институт по Металознание на БАН

Селскостопанска академия

Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов”

Център за обучение и квалификация „КОМПАС” ООД

“ЕВРОКВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР” АД

“ТЕЗА” ЕООД

„АЛЕКС – ВВ” ЕООД

„АрСи Профешънъл Център” ЕООД

„БДЖ” ЕАД

„БИЦ – ИЗОТ” АД

„Виста Къмпани” ООД

„Газтек БГ” АД

„Дейта Оптикс Болкънс” EООД

„Знание” ЕООД – София

„ИКоМС” ЕООД- Плевен

„Информационно обслужване” АД

„Квалитест” към „Мултитест” ООД

„Квалитех – Вера Комитска” ЕТ

„КОНТЕСА” АД, гр. Ботевград

„Кремиковци” АД

„Национална мрежа за бизнес развитие” – сдружение

„Секюрити Група Алфа” ЕООД

„СТИК” ЕООД

„ТАРА” към „ТАРА АКТИВ” ООД

„Ц.П.О. – Българи” ООД

Сребърен пакет

Автошкола Кали

Асоциация за квалификация на автомобилистите в България

Асоциация на индустриалния капитал в България

Асоциация „Планини и хора”

Българо–германски център за професионално обучение – Стара Загора

ЕТ „Андела-Анна Трифонова” - Казанлък

ЕТ „Иванка Ярловска”

Национална компания „ЖИ”

НЦПО в системата на БТПП

ОЦ „Милениум” ООД – Биг Бен – София

Регионален бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Перник

СД „КОМП – Добрева и съдружие”

СОУ „Васил Левски”

ФБЗ „БИОСЕЛЕНА” - Габрово

ФБЗ „БИОСЕЛЕНА” - Карлово

ФБЗ „БИОСЕЛЕНА” - София

„АВС–Е” ЕООД

„Бетонстрой” към „Матеко” АД

„Български Туристически Съюз” - сдружение

„Веда консулт” ЕООД

„Главболгарстрой” АД

„Евро – Алианс” ООД

„Енергоремонт–Гълъбово” АД

„Заваръчно–монтажни услуги” ЕООД

„Корабно машиностроене” АД

„Либхер-Хаусгерете Марица” ЕООД

„Монтажи” ЕАД

„Професионалист–99–Гълъбово” АД

„Рудметал” АД

„Синергон хотели” АД

„ТАУРУС Консултинг” ЕООД

„Териториален център за квалификация и преквалификация”

„Централна енергоремонтна база” ЕАД

„Център за езиково и бизнес обучение - 99” ООД у-ще Европа - София

„Център за чужди езици и мениджмънт” ООД у-ще Европа – В. Търново

„Център за чужди езици и мениджмънт” ООД у-ще Европа – Бургас

„Център за чужди езици и мениджмънт” ООД у-ще Европа – Ст. Загора

„Център за чужди езици и мениджмънт” ООД - у-ще Европа – Плевен

Бизнес пакет

"Д.Г.С. - термосистеми" ООД

Балкански център „Дипломат” ООД

ВИКТОРИЯ-ПМ

Държавна агенция за бежанците при МС

ЕТ „Бети-Орва-Бедиха Неджибова”

Национален инсталационен съюз

Професионална гимназия по хранителни технологии и техника

Професионална техническа гимназия „Юрий Гагарин”

Съюз по хранителна промишленост към ФНТС

УВК „Прогрес” ЕООД

Фондация „Микрофонд–София”

ЦПО към ЕТ "Иванка Мужикова - МИКС"

ЦПО към „Географска Информационна Система - София” ЕООД

ЦПО към „Янев и Янев” ООД

„Агенция за бизнес консултации” ООД – сдружение

„Агенция за професионално развитие и адаптация” ООД

„Академия БГ”— сдружение

„Алтернатива Попово – 21 век” – сдружение

„Асарел-Медет” АД - гр. Панагюрище

„Балканика травъл енд консултинг сървисиз” ЕООД

„ВЕСТ – 2005” ООД

„Диана Деспова – Диди” ЕТ

„Институт за Защита на Растенията”

„Кепитъл маркет консултинг груп” ООД

„ЛБ Знания за млякото”

„НИКАНОР” към „НИКАНОР” ООД—Варна

„НИКАНОР” към „НИКАНОР” ООД—София

„ПУЦ Виктория–Величка Христова” ЕТ

„СЕЗОНИ” ЕООД

„СТИЛ – Саркис Алтънджиян” ЕТ

„ТРИНИТИ ЕС” ООД—Бургас

„ТРИНИТИ ЕС” ООД—София

„Туристическо дружество - Черни връх” - сдружение

„Ученическа кооперация Съгласие – 2004”

„Център за професионално обучение, знание и прогрес” - сдружение с нестопанска цел, гр. Добрич

„ЧУДОТВОРЕЦ” ЕООД