Оператор на компютър

Асоциация за квалификация на автомобилистите в България

Асоциация на индустриалния капитал в България

Асоциация „Съвременни читалища”

Балкански център „Дипломат” ООД

Българо–германски център за професионално обучение – Стара Загора

Българска стопанска камара

ВИКТОРИЯ-ПМ

Висше училище по застраховане и финанси

Държавна агенция за бежанците при МС

ЕТ „Андела-Анна Трифонова” - Казанлък

ЕТ „Иванка Ярловска”

Институт по индустриални отношения и мениджмънт „ОКОМ”

НЦПО в системата на БТПП

ОЦ „Милениум” ООД – Биг Бен – София

Професионална гимназия по хранителни технологии и техника

Професионална техническа гимназия „Юрий Гагарин”

Регионален бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Перник

СД „КОМП – Добрева и съдружие”

Селскостопанска академия

СОУ „Васил Левски”

Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов”

Съюз по хранителна промишленост към ФНТС

УВК „Прогрес” ЕООД

Фондация „Микрофонд–София”

ЦПО към „Янев и Янев” ООД

“ТЕЗА” ЕООД

„АВС–Е” ЕООД

„Агенция за бизнес консултации” ООД – сдружение

„Академия БГ”— сдружение

„Алтернатива Попово – 21 век” – сдружение

„БДЖ” ЕАД

„Бетонстрой” към „Матеко” АД

„БИЦ – ИЗОТ” АД

„Веда консулт” ЕООД

„ВЕСТ – 2005” ООД

„Виста Къмпани” ООД

„Главболгарстрой” АД

„Евро – Алианс” ООД

„Знание” ЕООД – София

„ИКоМС” ЕООД- Плевен

„Квалитех – Вера Комитска” ЕТ

„КОНТЕСА” АД, гр. Ботевград

„Кремиковци” АД

„Монтажи” ЕАД

„Национална мрежа за бизнес развитие” – сдружение

„НИКАНОР” към „НИКАНОР” ООД—Варна

„НИКАНОР” към „НИКАНОР” ООД—София

„Професионалист–99–Гълъбово” АД

„ПУЦ Виктория–Величка Христова” ЕТ

„СЕЗОНИ” ЕООД

„Секюрити Група Алфа” ЕООД

„СТИК” ЕООД

„СТИЛ – Саркис Алтънджиян” ЕТ

„Териториален център за квалификация и преквалификация”

„Ученическа кооперация Съгласие – 2004”

„ЧУДОТВОРЕЦ” ЕООД