Електромонтьор

Асоциация за квалификация на автомобилистите в България

ВИКТОРИЯ-ПМ

ЕТ „Андела-Анна Трифонова” - Казанлък

НЦПО в системата на БТПП

„АВС–Е” ЕООД

„Заваръчно–монтажни услуги” ЕООД

„Монтажи” ЕАД

„Национална мрежа за бизнес развитие” – сдружение

„Професионалист–99–Гълъбово” АД

„СТИК” ЕООД

„Териториален център за квалификация и преквалификация”

„Център за професионално обучение, знание и прогрес” - сдружение с нестопанска цел, гр. Добрич

„ЧУДОТВОРЕЦ” ЕООД

Национална компания „ЖИ”

„Енергоремонт–Гълъбово” АД

„Кремиковци” АД

„СТИЛ – Саркис Алтънджиян” ЕТ

„АрСи Профешънъл Център” ЕООД

"Д.Г.С. - термосистеми" ООД

Асоциация на индустриалния капитал в България

Българо–германски център за професионално обучение – Стара Загора

Национален инсталационен съюз

„Бетонстрой” към „Матеко” АД

„Веда консулт” ЕООД

„Главболгарстрой” АД

„ИКоМС” ЕООД- Плевен