Организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт

„БДЖ” ЕАД