Организатор на туристическа агентска дейност

Асоциация на индустриалния капитал в България

Българска стопанска камара

ВИКТОРИЯ-ПМ

ЕТ „Андела-Анна Трифонова” - Казанлък

ЕТ „Иванка Ярловска”

Институт по индустриални отношения и мениджмънт „ОКОМ”

НЦПО в системата на БТПП

“ЕВРОКВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР” АД

„АВС–Е” ЕООД

„Агенция за професионално развитие и адаптация” ООД

„Академия БГ”— сдружение

„БДЖ” ЕАД

„Български Туристически Съюз” - сдружение

„ВЕСТ – 2005” ООД

„Виста Къмпани” ООД

„Знание” ЕООД – София

„Национална мрежа за бизнес развитие” – сдружение

„НИКАНОР” към „НИКАНОР” ООД—Варна

„НИКАНОР” към „НИКАНОР” ООД—София

„Секюрити Група Алфа” ЕООД

„Синергон хотели” АД

„Туристическо дружество - Черни връх” - сдружение

„ЧУДОТВОРЕЦ” ЕООД

Балкански център „Дипломат” ООД

ОЦ „Милениум” ООД – Биг Бен – София

„Веда консулт” ЕООД

„СТИЛ – Саркис Алтънджиян” ЕТ

„Ц.П.О. – Българи” ООД