Продавач -консултант

Асоциация за квалификация на автомобилистите в България

Българска стопанска камара

ВИКТОРИЯ-ПМ

Висше училище по застраховане и финанси

НЦПО в системата на БТПП

Регионален бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Перник

Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов”

Съюз по хранителна промишленост към ФНТС

“ТЕЗА” ЕООД

„Академия БГ”— сдружение

„Алтернатива Попово – 21 век” – сдружение

„БДЖ” ЕАД

„Веда консулт” ЕООД

„Знание” ЕООД – София

„ИКоМС” ЕООД- Плевен

„КОНТЕСА” АД, гр. Ботевград

„Национална мрежа за бизнес развитие” – сдружение

„НИКАНОР” към „НИКАНОР” ООД—Варна

„НИКАНОР” към „НИКАНОР” ООД—София

„СТИК” ЕООД

„СТИЛ – Саркис Алтънджиян” ЕТ

„Териториален център за квалификация и преквалификация”

„Туристическо дружество - Черни връх” - сдружение

„ЧУДОТВОРЕЦ” ЕООД