Помощник в строителството

Асоциация за квалификация на автомобилистите в България

Асоциация на индустриалния капитал в България

Българска стопанска камара

ВИКТОРИЯ-ПМ

ЕТ „Иванка Ярловска”

НЦПО в системата на БТПП

Регионален бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Перник

СД „КОМП – Добрева и съдружие”

Фондация „Микрофонд–София”

„АВС–Е” ЕООД

„Агенция за професионално развитие и адаптация” ООД

„АрСи Профешънъл Център” ЕООД

„Бетонстрой” към „Матеко” АД

„ВЕСТ – 2005” ООД

„Главболгарстрой” АД

„Заваръчно–монтажни услуги” ЕООД

„ИКоМС” ЕООД- Плевен

„Корабно машиностроене” АД

„Национална мрежа за бизнес развитие” – сдружение

„Професионалист–99–Гълъбово” АД

„СТИК” ЕООД

„Център за професионално обучение, знание и прогрес” - сдружение с нестопанска цел, гр. Добрич

„ЧУДОТВОРЕЦ” ЕООД