Икономист

Българска стопанска камара

ВИКТОРИЯ-ПМ

Институт по индустриални отношения и мениджмънт „ОКОМ”

Национален инсталационен съюз

Селскостопанска академия

Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов”

“ЕВРОКВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР” АД

„Виста Къмпани” ООД

НЦПО в системата на БТПП

„Веда консулт” ЕООД

„Главболгарстрой” АД

„Национална мрежа за бизнес развитие” – сдружение

„ТАУРУС Консултинг” ЕООД

Балкански център „Дипломат” ООД

Висше училище по застраховане и финанси

Регионален бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Перник

„Агенция за бизнес консултации” ООД – сдружение

„Алтернатива Попово – 21 век” – сдружение

„ВЕСТ – 2005” ООД

„Кепитъл маркет консултинг груп” ООД

„КОНТЕСА” АД, гр. Ботевград

Българо–германски център за професионално обучение – Стара Загора

Център за обучение и квалификация „КОМПАС” ООД

„АрСи Профешънъл Център” ЕООД

„Евро – Алианс” ООД

„НИКАНОР” към „НИКАНОР” ООД—Варна

„НИКАНОР” към „НИКАНОР” ООД—София

„Териториален център за квалификация и преквалификация”