Офис - секретар

Асоциация за квалификация на автомобилистите в България

Асоциация на индустриалния капитал в България

Балкански център „Дипломат” ООД

Българска стопанска камара

ВИКТОРИЯ-ПМ

Висше училище по застраховане и финанси

ЕТ „Андела-Анна Трифонова” - Казанлък

Институт по индустриални отношения и мениджмънт „ОКОМ”

Национална компания „ЖИ”

НЦПО в системата на БТПП

ОЦ „Милениум” ООД – Биг Бен – София

Професионална гимназия по хранителни технологии и техника

Регионален бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Перник

СОУ „Васил Левски”

Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов”

Съюз по хранителна промишленост към ФНТС

УВК „Прогрес” ЕООД

Фондация „Микрофонд–София”

Център за обучение и квалификация „КОМПАС” ООД

ЦПО към „Янев и Янев” ООД

“ЕВРОКВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР” АД

“ТЕЗА” ЕООД

„АВС–Е” ЕООД

„АрСи Профешънъл Център” ЕООД

„Бетонстрой” към „Матеко” АД

„БИЦ – ИЗОТ” АД

„Веда консулт” ЕООД

„ВЕСТ – 2005” ООД

„Главболгарстрой” АД

„Евро – Алианс” ООД

„Знание” ЕООД – София

„ИКоМС” ЕООД- Плевен

„КОНТЕСА” АД, гр. Ботевград

„Национална мрежа за бизнес развитие” – сдружение

„НИКАНОР” към „НИКАНОР” ООД—Варна

„НИКАНОР” към „НИКАНОР” ООД—София

„СЕЗОНИ” ЕООД

„Секюрити Група Алфа” ЕООД

„СТИК” ЕООД

„СТИЛ – Саркис Алтънджиян” ЕТ

„ТАРА” към „ТАРА АКТИВ” ООД

„Ученическа кооперация Съгласие – 2004”