Сътрудник в малък и среден бизнес

Асоциация на индустриалния капитал в България

Балкански център „Дипломат” ООД

Българо–германски център за професионално обучение – Стара Загора

Българска стопанска камара

ВИКТОРИЯ-ПМ

Висше училище по застраховане и финанси

ЕТ „Иванка Ярловска”

Институт по индустриални отношения и мениджмънт „ОКОМ”

НЦПО в системата на БТПП

Професионална гимназия по хранителни технологии и техника

Регионален бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Перник

СД „КОМП – Добрева и съдружие”

Фондация „Микрофонд–София”

„АВС–Е” ЕООД

„АрСи Профешънъл Център” ЕООД

„БДЖ” ЕАД

„БИЦ – ИЗОТ” АД

„Веда консулт” ЕООД

„Виста Къмпани” ООД

„Главболгарстрой” АД

„Евро – Алианс” ООД

„Знание” ЕООД – София

„Информационно обслужване” АД

„Кепитъл маркет консултинг груп” ООД

„Национална мрежа за бизнес развитие” – сдружение

„НИКАНОР” към „НИКАНОР” ООД—Варна

„НИКАНОР” към „НИКАНОР” ООД—София

„СЕЗОНИ” ЕООД

„СТИК” ЕООД

„СТИЛ – Саркис Алтънджиян” ЕТ

„ТАРА” към „ТАРА АКТИВ” ООД

„Ученическа кооперация Съгласие – 2004”