Оператор в минната промишленост

„Рудметал” АД

„Асарел-Медет” АД - гр. Панагюрище