Камериер

Асоциация на индустриалния капитал в България

Асоциация „Съвременни читалища”

Балкански център „Дипломат” ООД

Българска стопанска камара

ВИКТОРИЯ-ПМ

ЕТ „Андела-Анна Трифонова” - Казанлък

ЕТ „Иванка Ярловска”

НЦПО в системата на БТПП

ОЦ „Милениум” ООД – Биг Бен – София

Професионална гимназия по хранителни технологии и техника

Професионална техническа гимназия „Юрий Гагарин”

СОУ „Васил Левски”

Съюз по хранителна промишленост към ФНТС

Фондация „Микрофонд–София”

„АВС–Е” ЕООД

„Агенция за професионално развитие и адаптация” ООД

„БДЖ” ЕАД

„Български Туристически Съюз” - сдружение

„Знание” ЕООД – София

„ИКоМС” ЕООД- Плевен

„КОНТЕСА” АД, гр. Ботевград

„Национална мрежа за бизнес развитие” – сдружение

„НИКАНОР” към „НИКАНОР” ООД—Варна

„НИКАНОР” към „НИКАНОР” ООД—София

„Професионалист–99–Гълъбово” АД

„ПУЦ Виктория–Величка Христова” ЕТ

„Синергон хотели” АД

„СТИК” ЕООД

„СТИЛ – Саркис Алтънджиян” ЕТ

„ТАРА” към „ТАРА АКТИВ” ООД

„Териториален център за квалификация и преквалификация”

„Туристическо дружество - Черни връх” - сдружение

„Ц.П.О. – Българи” ООД

„ЧУДОТВОРЕЦ” ЕООД