Озеленител

Асоциация „Съвременни читалища”

Българска стопанска камара

ЕТ „Бети-Орва-Бедиха Неджибова”

ЕТ „Иванка Ярловска”

Институт по индустриални отношения и мениджмънт „ОКОМ”

Професионална гимназия по хранителни технологии и техника

СД „КОМП – Добрева и съдружие”

Селскостопанска академия

Съюз по хранителна промишленост към ФНТС

Фондация „Микрофонд–София”

„АВС–Е” ЕООД

„Алтернатива Попово – 21 век” – сдружение

„ВЕСТ – 2005” ООД

„Знание” ЕООД – София

„ИКоМС” ЕООД- Плевен

„КОНТЕСА” АД, гр. Ботевград

„Национална мрежа за бизнес развитие” – сдружение

„НИКАНОР” към „НИКАНОР” ООД—Варна

„НИКАНОР” към „НИКАНОР” ООД—София

„СТИК” ЕООД

„Териториален център за квалификация и преквалификация”

„ЧУДОТВОРЕЦ” ЕООД

Асоциация за квалификация на автомобилистите в България

ЕТ „Андела-Анна Трифонова” - Казанлък

НЦПО в системата на БТПП

Регионален бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Перник

„АрСи Профешънъл Център” ЕООД

„Квалитех – Вера Комитска” ЕТ

„СТИЛ – Саркис Алтънджиян” ЕТ