Заварчик

"Д.Г.С. - термосистеми" ООД

Асоциация на индустриалния капитал в България

Българо–германски център за професионално обучение – Стара Загора

Българска стопанска камара

ВИКТОРИЯ-ПМ

ЕТ „Андела-Анна Трифонова” - Казанлък

Институт по Металознание на БАН

Национален инсталационен съюз

Национална компания „ЖИ”

НЦПО в системата на БТПП

Професионална гимназия по хранителни технологии и техника

Професионална техническа гимназия „Юрий Гагарин”

Фондация „Микрофонд–София”

„АВС–Е” ЕООД

„АрСи Профешънъл Център” ЕООД

„БДЖ” ЕАД

„Бетонстрой” към „Матеко” АД

„Веда консулт” ЕООД

„Газтек БГ” АД

„Главболгарстрой” АД

„Заваръчно–монтажни услуги” ЕООД

„Корабно машиностроене” АД

„Кремиковци” АД

„Монтажи” ЕАД

„Национална мрежа за бизнес развитие” – сдружение

„Професионалист–99–Гълъбово” АД

„Териториален център за квалификация и преквалификация”

„Централна енергоремонтна база” ЕАД

„Център за професионално обучение, знание и прогрес” - сдружение с нестопанска цел, гр. Добрич