Администратор в хотелиерството

Асоциация на индустриалния капитал в България

Асоциация „Съвременни читалища”

Балкански център „Дипломат” ООД

Българска стопанска камара

ВИКТОРИЯ-ПМ

Висше училище по застраховане и финанси

Институт по индустриални отношения и мениджмънт „ОКОМ”

НЦПО в системата на БТПП

ОЦ „Милениум” ООД – Биг Бен – София

Регионален бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Перник

Съюз по хранителна промишленост към ФНТС

Фондация „Микрофонд–София”

Център за обучение и квалификация „КОМПАС” ООД

“ЕВРОКВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР” АД

„Академия БГ”— сдружение

„Веда консулт” ЕООД

„Евро – Алианс” ООД

„Знание” ЕООД – София

„ИКоМС” ЕООД- Плевен

„Кепитъл маркет консултинг груп” ООД

„КОНТЕСА” АД, гр. Ботевград

„Национална мрежа за бизнес развитие” – сдружение

„НИКАНОР” към „НИКАНОР” ООД—Варна

„НИКАНОР” към „НИКАНОР” ООД—София

„Синергон хотели” АД

„ТАРА” към „ТАРА АКТИВ” ООД

„Териториален център за квалификация и преквалификация”

„Ц.П.О. – Българи” ООД

„ЧУДОТВОРЕЦ” ЕООД