Сътрудник социални дейности

Асоциация за квалификация на автомобилистите в България

Българска стопанска камара

ВИКТОРИЯ-ПМ

Институт по индустриални отношения и мениджмънт „ОКОМ”

НЦПО в системата на БТПП

Регионален бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Перник

Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов”

Фондация „Микрофонд–София”

Център за обучение и квалификация „КОМПАС” ООД

„АВС–Е” ЕООД

„Агенция за бизнес консултации” ООД – сдружение

„Алтернатива Попово – 21 век” – сдружение

„Знание” ЕООД – София

„Национална мрежа за бизнес развитие” – сдружение

„Секюрити Група Алфа” ЕООД

„СТИК” ЕООД

„СТИЛ – Саркис Алтънджиян” ЕТ

„Териториален център за квалификация и преквалификация”

„Център за професионално обучение, знание и прогрес” - сдружение с нестопанска цел, гр. Добрич

„Академия БГ”— сдружение