Оперативен счетоводител

Асоциация за квалификация на автомобилистите в България

Асоциация на индустриалния капитал в България

Българска стопанска камара

ВИКТОРИЯ-ПМ

Висше училище по застраховане и финанси

ЕТ „Андела-Анна Трифонова” - Казанлък

ЕТ „Иванка Ярловска”

Институт по индустриални отношения и мениджмънт „ОКОМ”

НЦПО в системата на БТПП

Регионален бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Перник

Селскостопанска академия

Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов”

Съюз по хранителна промишленост към ФНТС

Фондация „Микрофонд–София”

Център за обучение и квалификация „КОМПАС” ООД

ЦПО към „Янев и Янев” ООД

“ЕВРОКВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР” АД

“ТЕЗА” ЕООД

„Академия БГ”— сдружение

„Алтернатива Попово – 21 век” – сдружение

„Веда консулт” ЕООД

„Евро – Алианс” ООД

„Знание” ЕООД – София

„ИКоМС” ЕООД- Плевен

„Кепитъл маркет консултинг груп” ООД

„КОНТЕСА” АД, гр. Ботевград

„Национална мрежа за бизнес развитие” – сдружение

„НИКАНОР” към „НИКАНОР” ООД—Варна

„НИКАНОР” към „НИКАНОР” ООД—София

„СЕЗОНИ” ЕООД

„СТИК” ЕООД

„СТИЛ – Саркис Алтънджиян” ЕТ

„ТАРА” към „ТАРА АКТИВ” ООД

„Териториален център за квалификация и преквалификация”

„Туристическо дружество - Черни връх” - сдружение

„Ученическа кооперация Съгласие – 2004”

„ЧУДОТВОРЕЦ” ЕООД