„Рудметал” АД

Лиценз № 200111007
Управител: инж.Митко Младенов
Адрес: гр. Рудозем 4960, Промишлена зона, област Смолян
Тел.: (0306) 33 35
Факс: (0306) 31 25
Електронна поща: office@rudmetal.com
Интернет страница: www.rudmetal.com

Бизнес профил

Професионално обучение с придобиване степен на професионална квалификация: Професия "Каменоделец", код 215060, специалност "Каменоделство", код 2150601, специалност "Декоративни скални облицовки", код 2150602.
Професия "Минен техник", код 544010, специалност "Добивни и строителни минни технологии", код 5440101.
Професия "Оператор в минната промишленост", код 544020, специалност "Добив на скални материали", код 5440202.
Професия "Работник в полимерните производства", код 524090, специалност "Преработване на полимери", код 5240901
Професионално обучение по част от професия:
Професия „електро–машинен шлосер”, код 7242
Професия „миньор”, код 7111
Професия „машинист на рудничен локомотив”, код 8314
Професия „работник по строеж и ремонт на рудн. ЖП линии”, код 9316
Професия „крепач на вертикални и хоризонтални изработки”, код 7111
Професия „помпиер”, код 8163
Професия „машинист на товарачна машина”, код 8335
Професия „сигналист на шахта”, код 8112
Професия „машинист на ГТЛ”, код 8113
Професия „машинист на трошачка”, код 8113
Професия „машинист на ВОС”, код 8163
Професия „реагентчик”, код 8113
Професия „мелничар”, код 8113
Професия „филтърджия”, код 8113
Професия „флотиер”, код 8113
Професия „скреперист”, код 8339
Професия „монтьор”, код 7239
Професия „ел.монтьор”, код 7242
Професия „ковач”, код 7222
Професия „пресор”, код 8211
Професия „бобиньор”, код 8282
Професия „машинист на подемна машина”, код 8339
Професия „машинист на компресор”, код 8163
Професия „огняр на котли с ниско и високо налягане”, код 8337
Професия „стругаро – фрезист”, код 8211
Професия „кранист на козлови и мостови кранове до 32тона”, код 8337