„Център за чужди езици и мениджмънт” ООД - у-ще Европа – Плевен

Лиценз № 200412153
Управител: Цветозар Маринов
Адрес: гр. Плевен 5800, ул. „Дойран” 63
Тел.: (064) 810 021, 800 792
Факс: (064) 810 021
Електронна поща: europe@intercom.bg, aceflm@intercom.bg
Интернет страница: www.europeschools.net

Бизнес профил