„Туристическо дружество - Черни връх” - сдружение

Лиценз № 200612322
Управител: Венета Тодорова
Адрес: гр. София 1330, жк „Красна поляна”, ул. „Ришки проход” 1
Тел.: (02) 920 50 14
Електронна поща: chernivruh@mail.bg
Интернет страница: www.cpo-bg.com

Бизнес профил

Професия "Касиер", код 345060, специалност "Касиер", код 3450601.
Професия "Оперативен счетоводител", код 344030, специалност "Оперативно счетоводство", код 3440301.
Професия "Продавач -консултант", код 341020, специалност "Продавач - консултант", код 3410201.
Професия "Хотелиерво и кетъринг", код 811010, специалност "Организация на хотелиерството", код 8110101.
Професия "Камериер", код 811030, специалност "Хотелиерство", код 8110301.
Професия "Сервитьор-барман", код 811080, специалност "Обслужване на заведения в обществено хранене", код 8110801.
Професия "Организатор на туристическа агентска дейност", код 812010, специалност "Организация на туризма и свободното време", код 8120101, специалност "Селски туризъм", код 8120102.
Професия "Планински водач", код 812020, специалност "Туризъм", код 8120201.
Професия "Помощник -възпитател", код 814010, специалност "Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца", код 8140101.
Професия "Охранител", код 861010, специалност "Банкова охрана и инкасова дейност", код 8610101, специалност "Физическа охрана на обекти", код 8610103, специалност "Лична охрана", код 8610102