ФБЗ „БИОСЕЛЕНА” - Габрово

Лиценз № 200312092
Управител: Николай Тихов
Адрес: гр. Габрово 5300, ул. „Е. Попантонова” 2
Тел.: (066) 805 227
Факс: (066) 805 227
Електронна поща: biogabrovo@mbox.digsys.bg
Интернет страница: www.bioselena.com

Бизнес профил

Професия "Фермер", код 621060, специалност "Земеделец", код 6210601