Българска стопанска камара

Лиценз № 200312048
Управител: Галя Божанова
Адрес: гр. София 1000, ул. „Алабин” №16-20
Тел.: (02) 932 09 36, 987 97 03, 932 09 69
Електронна поща: galia@bia-bg.com
Интернет страница: www.training.bia-bg.com

Бизнес профил

Професия "Хотелиерво и кетъринг", код 811010, специалност "Организация на хотелиерството", код 8110101.
Професия "Администратор в хотелиерството", код 811020, специалност "Организация на обслужването в хотелиерството", код 8110201.
Професия "Готвач", код 811070, специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", код 8110701.
Професия "Сервитьор-барман", код 811080, специалност "Обслужване на заведения в обществено хранене", код 8110801.
Професия "Строител", код 582030, специалност "Кофражи", код 5820302, специалност "Армировка и бетон", код 5820303, специалност "Зидария", код 5820304, специалност "Мазилки и шпакловки", код 5820305, специалност "Вътрешни облицовки и настилки", код 5820306, специалност "Външни облицовки и настилки", код 5820307, специалност "Бояджийски работи", код 5820309, специалност "Строително дърводелство", код 5820310, специалност "Строително тенекеджийство", код 5820311.
Професия "Помощник в строителството", код 582080, специалност "Основни и довършителни работи", код 5820801.
Професия "Организатор на туристическа агентска дейност", код 812010, специалност "Организация на туризма и свободното време", код 8120101, специалност "Селски туризъм", код 8120102.
Професия "Еколог", код 851010, специалност "Екология и опазване на околната среда", код 8510101.
Професия "Хлебар - сладкар", код 541030, специалност "Производство на хляб и хлебни изделия", код 5410301, специалност "Производство на сладкарски изделия", код 5410302.
Професия "Работник в дървообработван ето", код 543090, специалност "Производство на фасонирани материали", код 5430901, специалност "Производство на тапицирани изделия", код 5430902.
Професия "Оператор в дървообработван ето", код 543020, специалност "Производство на мебели", код 5430201.
Професия "Техник на компютърни системи", код 523050, специалност "Компютърна техника и технологии", код 5230501.
Професия "Монтьор на компютърни системи", код 523060, специалност "Компютърна техника и технологии", код 5230601, специалност "Компютърни мрежи", код 5230602.
Професия "Икономист -информатик", код 482010, специалност "Икономическа информатика", код 4820101.
Професия "Офис - мениджър", код 346010, специалност "Бизнес - администрация", код 3460101.
Професия "Офис - секретар", код 346020, специалност "Административно обслужване", код 3460201.
Професия "Икономист", код 345120, специалност "Индустрия", код 3451201, специалност "Търговия", код 3451202, специалност "Икономика и мениджмънт", код 3451204.
Професия "Сътрудник в бизнес - услуги", код 345040, специалност "Бизнес - услуги", код 3450401.
Професия "Сътрудник в малък и среден бизнес", код 345050, специалност "Малък и среден бизнес", код 3450501.
Професия "Оператор на компютър", код 345100, специалност "Текстообработване", код 3451001.
Професия "Продавач -консултант", код 341020, специалност "Продавач - консултант", код 3410201.
Професия "Финансист", код 343010, специалност "Банково дело", код 3430101, специалност "Застрахователно и осигурително дело", код 3430102.
Професия "Оперативен счетоводител", код 344030, специалност "Оперативно счетоводство", код 3440301.
Професия "Данъчен и митнически посредник", код 344020, специалност "Митническа и данъчна администрация", код 3440201.
Професия "Касиер", код 345060, специалност "Касиер", код 3450601.
Професия "Заварчик", код 521090, специалност "Заваряване", код 5210901.
Професия "Оператор в производството на облекло", код 542050, специалност "Производство на облекло от текстил", код 5420501.
Професия "Шивач", код 542110, специалност "Шивачество", код 5421101.
Професия "Строител – монтажник", код 582040, специалност "Стоманобетонни конструкции", код 5820401, специалност "Метални конструкции", код 5820402, специалност "Сухо строителство", код 5820403, специалност "Дограма и стъклопоставяне", код 5820404.
Професия "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи", код 582050, специалност "Вътрешни ВиК мрежи", код 5820501, специалност "Външни ВиК мрежи", код 5820502.
Професия "Техник-животновъд", код 621040, специалност "Пчеларство и бубарство", код 6210406.
Професия "Озеленител", код 622020, специалност "Цветарство", код 6220201, специалност "Парково строителство и озеленяване", код 6220202.
Професия "Техник- лесовъд", код 623010, специалност "Горско и ловно стопанство", код 6230101.
Професия "Лесовъд", код 623040, специалност "Горско стопанство", код 6230401.
Професия "Дивечовъд", код 623050, специалност "Горско и ловно стопанство", код 6230501.
Професия "Работник в горското стопанство", код 623060, специалност "Лесокултурни дейности", код 6230601, специалност "Билкарство", код 6230604.
Професия "Сътрудник социални дейности", код 762020, специалност "Социална работа с деца и семейства в риск", код 7620201, специалност "Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания", код 7620202.
Професия "Камериер", код 811030, специалност "Хотелиерство", код 8110301.
Професия "Портиер-пиколо", код 811040, специалност "Хотелиерство", код 8110401.
Професия "Ресторантьор", код 811060, специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения", код 8110602.
Професия "Работник в заведенията за хранене и развлечения", код 811090, специалност "Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения", код 8110901, специалност "Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения", код 8110902.
Професия "Планински водач", код 812020, специалност "Туризъм", код 8120201