Асоциация „Съвременни читалища”

Лиценз № 200612327
Управител: инж. Георги Петров
Адрес: гр. София 1309, ПК 15
Мобилен тел.: 0888 436 743
Електронна поща: association@chitalishte.bg
Интернет страница: www.chitalishte.bg/association

Учебни звена
гр. Балчик, ул. „Янтра” 1, тел.: 0579/76775; 0888 407406
гр. Белене, пл. „България” 1, тел.: 0658/26996
гара Бов, ул. „Издримец” 6, тел.: 07168/232
с. Крън, ул. „Цв. Радойнов” 19, тел.: 04338/21 39
с. Куртово Конаре, ул. „5” 2, тел.: 03146 22-39
гр. Кърджали, ул. „Републиканска” 47, тел.: 0361/6-11-79, 6-12-89
гр. Лом, ул. „Славянска” 1, тел.: 0971/66471
гр. Никопол, ул. „Христо Ботев” 6, тел.: 06541/25-03, 44-17
гр. Провадия, ул. „Цар Освободител” 67, тел.: 0518/44189, 42280; 0897835594
гр. Радомир, ул. „Васил Левски” 1, тел.: 0777/80940 ,80612
гр. Тетевен, пл. „Сава Младенов” 1, тел.: 0678/3402, 2588
с. Ценово, ул. „Цар Освободител” 79, тел.: 08122/2425; 0888497312
гр. Ямбол, пл. „Захари Стоянов” 2, тел.: 046/666951; 0899577450

Бизнес профил

Професия "Оператор на компютър", код 345100, специалност "Текстообработване", код 3451001.
Професия "Офис - мениджър", код 346010, специалност "Бизнес - администрация", код 3460101.
Професия "Монтьор на компютърни системи", код 523060, специалност "Компютърни мрежи", код 5230602.
Професия "Строител", код 582030, специалност "Кофражи", код 5820302, специалност "Вътрешни облицовки и настилки", код 5820306, специалност "Зидария", код 5820304, специалност "Бояджийски работи", код 5820309.
Професия "Шивач", код 542110, специалност "Шивачество", код 5421101.
Професия "Озеленител", код 622020, специалност "Цветарство", код 6220201, специалност "Парково строителство и озеленяване", код 6220202.
Професия "Работник в горското стопанство", код 623060, специалност "Лесокултурни дейности", код 6230601.
Професия "Администратор в хотелиерството", код 811020, специалност "Организация на обслужването в хотелиерството", код 8110201.
Професия "Камериер", код 811030, специалност "Хотелиерство", код 8110301.
Професия "Козметик", код 815020, специалност "Козметика", код 8150201.
Професия "Сервитьор-барман", код 811080, специалност "Обслужване на заведения в обществено хранене", код 8110801.
Професия "Фризьор", код 815010, специалност "Фризьорство", код 8150101.
Професия "Моряк", код 840020, специалност "Моряк", код 8400201