Българо–германски център за професионално обучение – Стара Загора

Лиценз № 200111008
Управител: Иван Колев
Адрес: гр. Стара Загора 6010, ул. „Армейска” 7
Тел.: (042) 601 156
Факс: (042) 601 138
Електронна поща: info@bgcpo.bg
Интернет страница: www.bgcpo.bg

Бизнес профил

Професия "Машинен техник", код 521010, специалност "Машини и съоръжения за обработка на металите", код 5210101.
Професия "Машинен оператор", код 521030, специалност "Машини и съоръжения за заваряване", код 5210303.
Професия "Заварчик", код 521090, специалност "Заваряване", код 5210901.
Професия "Техник по транспортна техника", код 525010, специалност "Автотранспортна техника", код 5250101.
Професия "Техник на селскостопанска техника", код 621070, специалност "Механизация на селското стопанство", код 6210701.
Професия "Монтьор на селскостопанска техника", код 621080, специалност "Механизация на селското стопанство", код 6210801.
Професия "Растениевъд", код 621030, специалност "Растениевъдство", код 6210301.
Професия "Фермер", код 621060, специалност "Земеделец", код 6210601.
Професия "Огняр", код 522060, специалност "Огнярство", код 5220601.
Професия "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации", код 522040, специалност "Газова техника", код 5220406, специалност "Хладилна техника", код 5220405, специалност "Топлинна техника", код 5220404.
Професия "Техник по ортопедична техника", код 725030, специалност "Ортопедична техника и бандажи", код 7250301.
Професия "Сътрудник в бизнес - услуги", код 345040, специалност "Бизнес - услуги", код 3450401.
Професия "Сътрудник в малък и среден бизнес", код 345050, специалност "Малък и среден бизнес", код 3450501.
Професия "Оператор на компютър", код 345100, специалност "Текстообработване", код 3451001.
Професия "Компютърен график", код 213060, специалност "Компютърна графика", код 2130601.
Професия "Електромонтьор", код 522020, специалност "Електрически инсталации", код 5220210.
Професия "Шлосер", код 521110, специалност "Шлосерство", код 5211101.
Професия "Монтьор на транспортна техника", код 525020, специалност "Автотранспортна техника", код 5250201.
Професия "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи", код 582050, специалност "Вътрешни ВиК мрежи", код 5820501, специалност "Външни ВиК мрежи", код 5820502.
Професия "Икономист", код 345120, специалност "Икономика и мениджмънт", код 3451204