„Веда консулт” ЕООД

Лиценз № 200312045
Управител: Галина Банковска
Адрес: гр. Габрово 5300, ул. „Станционна” 3, 1–ви етаж
Тел.: (066) 80 65 52; 80 86 91; 80 68 21; 80 67 21
Факс: (066) 808 691
Електронна поща: office@veda.bg
Интернет страница: www.veda.bg

Бизнес профил

Професия "Продавач -консултант", код 341020, специалност "Продавач - консултант", код 3410201.
Професия "Оперативен счетоводител", код 344030, специалност "Оперативно счетоводство", код 3440301.
Професия "Фирмен мениджър", код 345020, специалност "Предприемачество и мениджмънт в туризма", код 3450205.
Професия "Сътрудник в бизнес - услуги", код 345040, специалност "Бизнес - услуги", код 3450401.
Професия "Сътрудник в малък и среден бизнес", код 345050, специалност "Малък и среден бизнес", код 3450501.
Професия "Оператор на компютър", код 345100, специалност "Текстообработване", код 3451001.
Професия "Икономист", код 345120, специалност "Предприемачество и мениджмънт", код 3451105, специалност "Търговия", код 3451202.
Професия "Офис - мениджър", код 346010, специалност "Бизнес - администрация", код 3460101.
Професия "Офис - секретар", код 346020, специалност "Административно обслужване", код 3460201.
Професия "Икономист -информатик", код 482010, специалност "Икономическа информатика", код 4820101.
Професия "Машинен техник", код 521010, специалност "Машини и съоръжения за обработка на металите", код 5210101.
Професия "Машинен монтьор", код 521040, специалност "Машини и съоръжения за обработка на металите", код 5210401.
Професия "Заварчик", код 521090, специалност "Заваряване", код 5210901.
Професия "Стругар", код 521100, специалност "Стругарство", код 5211001.
Професия "Шлосер", код 521110, специалност "Шлосерство", код 5211101.
Професия "Електротехник", код 522010, специалност "Електрически машини и апарати", код 5220101, специалност "Електроенергетика", код 5220102, специалност "Електрообзавеждане на производството", код 5220103, специалност "Електрически инсталации", код 5220109.
Професия "Електромонтьор", код 522020, специалност "Електрически инсталации", код 5220210.
Професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", код 522030, специалност "Хладилна техника", код 5220305, специалност "Газова техника", код 5220306, специалност "Климатична и вентилационна техника", код 5220307.
Професия "Техник на компютърни системи", код 523050, специалност "Компютърна техника и технологии", код 5230501.
Професия "Монтьор на компютърни системи", код 523060, специалност "Компютърна техника и технологии", код 5230601.
Професия "Техник - технолог в хранително -вкусовата промишленост", код 541010, специалност "Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия", код 5410102.
Професия "Хлебар - сладкар", код 541030, специалност "Производство на хляб и хлебни изделия", код 5410301, специалност "Производство на сладкарски изделия", код 5410302.
Професия "Оператор в производството на облекло", код 542050, специалност "Производство на облекло от текстил", код 5420501.
Професия "Моделиер -технолог на обувни и кожено -галантерийни изделия", код 542060, специалност "Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия", код 5420601, специалност "Конструиране, моделиране и технология на кожено -галантерийни изделия", код 5420602.
Професия "Оператор в производство на обувни и кожено -галантерийни изделия", код 542070, специалност "Производство на обувни изделия", код 5420701, специалност "Производство на кожено -галантерийни изделия", код 5420702.
Професия "Оператор в дървообработван ето", код 543020, специалност "Производство на мебели", код 5430201.
Професия "Строител", код 582030, специалност "Кофражи", код 5820302, специалност "Армировка и бетон", код 5820303, специалност "Зидария", код 5820304, специалност "Вътрешни облицовки и настилки", код 5820306, специалност "Външни облицовки и настилки", код 5820307, специалност "Строително тенекеджийство", код 5820311, специалност "Покриви", код 5820312.
Професия "Строител – монтажник", код 582040, специалност "Сухо строителство", код 5820403, специалност "Дограма и стъклопоставяне", код 5820404.
Професия "Пътен строител", код 582060, специалност "Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях", код 5820601, специалност "Строител на релсови пътища и съоръжения към тях", код 5820602.
Професия "Растениевъд", код 621030, специалност "Растениевъдство", код 6210301.
Професия "Животновъд", код 621050, специалност "Животновъдство", код 6210501.
Професия "Фермер", код 621060, специалност "Производител на селскостопанска продукция", код 6210602.
Професия "Техник на селскостопанска техника", код 621070, специалност "Механизация на селското стопанство", код 6210701.
Професия "Хотелиерво и кетъринг", код 811010, специалност "Организация на хотелиерството", код 8110101.
Професия "Администратор в хотелиерството", код 811020, специалност "Организация на обслужването в хотелиерството", код 8110201.
Професия "Ресторантьор", код 811060, специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения", код 8110602.
Професия "Готвач", код 811070, специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", код 8110701.
Професия "Сервитьор-барман", код 811080, специалност "Обслужване на заведения в обществено хранене", код 8110801.
Професия "Работник в заведенията за хранене и развлечения", код 811090, специалност "Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения", код 8110901.
Професия "Организатор на туристическа агентска дейност", код 812010, специалност "Селски туризъм", код 8120102.
Професия "Екскурзовод", код 812030, специалност "Екскурзоводство", код 8120301.
Професия "Аниматор в туризма", код 812040, специалност "Туристическа анимация", код 8120401.
Професия "Помощник -възпитател", код 814010, специалност "Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца", код 8140101