„Енергоремонт–Гълъбово” АД

Лиценз № 200112041
Управител: инж. Петър Петров
Адрес: гр. Гълъбово 6280, кв. „Индустриален”
Тел.: (0418) 620 86 вътр. 295; 272
Факс: (0418) 36 90
Електронна поща: info@energoremont–bg.com
Интернет страница:

Бизнес профил

Професия "Машинен оператор", код 521030, специалност "Машини и съоръжения за заваряване", код 5210303.
Професия "Електромонтьор", код 522020, специалност "Електрически машини и апарати", код 5220201