„Знание” ЕООД – София

Лиценз № 200312053
Управител: Мариана Манукян
Адрес: гр. София 1330, жк. "Бели брези", бл. 12; ул. „Владайска” № 36; ул. „Владайска” № 83
Тел.: (02) 958 99 87, 490 07 80-Бели брези; (02) 954 92 67, 490 07 79-Владайска №36; (02) 952 25 96-Владайска №83
Факс: (02) 952 25 96
Електронна поща: office@znanie–bg.org
Интернет страница: www.znanie–bg.org

Бизнес профил

Професия "Продавач -консултант", код 341020, специалност "Продавач - консултант", код 3410201.
Професия "Оперативен счетоводител", код 344030, специалност "Оперативно счетоводство", код 3440301.
Професия "Сътрудник в бизнес - услуги", код 345040, специалност "Бизнес - услуги", код 3450401.
Професия "Сътрудник в малък и среден бизнес", код 345050, специалност "Малък и среден бизнес", код 3450501.
Професия "Касиер", код 345060, специалност "Касиер", код 3450601.
Професия "Оператор на компютър", код 345100, специалност "Текстообработване", код 3451001.
Професия "Офис - мениджър", код 346010, специалност "Бизнес - администрация", код 3460101.
Професия "Офис - секретар", код 346020, специалност "Административно обслужване", код 3460201.
Професия "Моделиер -технолог на облекло", код 542040, специалност "Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил", код 5420401.
Професия "Оператор в производството на облекло", код 542050, специалност "Производство на облекло от текстил", код 5420501.
Професия "Работник в текстилно производство", код 542080, специалност "Текстилно производство", код 5420801.
Професия "Работник в производство на облекло", код 542090, специалност "Производство на облекло", код 5420901.
Професия "Шивач", код 542110, специалност "Шивачество", код 5421101.
Професия "Бродировач", код 542150, специалност "Бродерия", код 5421501.
Професия "Фермер", код 621060, специалност "Земеделец", код 6210601.
Професия "Озеленител", код 622020, специалност "Цветарство", код 6220201, специалност "Парково строителство и озеленяване", код 6220202.
Професия "Помощник -възпитател", код 814010, специалност "Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца", код 8140101.
Професия "Компютърен график", код 213060, специалност "Компютърна графика", код 2130601.
Професия "Графичен дизайнер", код 213070, специалност "Графичен дизайн", код 2130701.
Професия "Монтьор на компютърни системи", код 523060, специалност "Компютърна техника и технологии", код 5230601, специалност "Компютърни мрежи", код 5230602.
Професия "Строител", код 582030, специалност "Зидария", код 5820304, специалност "Вътрешни облицовки и настилки", код 5820306, специалност "Строително дърводелство", код 5820310, специалност "Мазилки и шпакловки", код 5820305, специалност "Външни облицовки и настилки", код 5820307, специалност "Бояджийски работи", код 5820309.
Професия "Сътрудник социални дейности", код 762020, специалност "Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания", код 7620202.
Професия "Хотелиерво и кетъринг", код 811010, специалност "Организация на хотелиерството", код 8110101.
Професия "Администратор в хотелиерството", код 811020, специалност "Организация на обслужването в хотелиерството", код 8110201.
Професия "Камериер", код 811030, специалност "Хотелиерство", код 8110301.
Професия "Портиер-пиколо", код 811040, специалност "Хотелиерство", код 8110401.
Професия "Ресторантьор", код 811060, специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения", код 8110602, специалност "Кетеринг", код 8110603.
Професия "Готвач", код 811070, специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", код 8110701.
Професия "Сервитьор-барман", код 811080, специалност "Обслужване на заведения в обществено хранене", код 8110801.
Професия "Работник в заведенията за хранене и развлечения", код 811090, специалност "Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения", код 8110901, специалност "Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения", код 8110902.
Професия "Организатор на туристическа агентска дейност", код 812010, специалност "Организация на туризма и свободното време", код 8120101.
Професия "Екскурзовод", код 812030, специалност "Екскурзоводство", код 8120301.
Професия "Аниматор в туризма", код 812040, специалност "Туристическа анимация", код 8120401.
Професия "Деловодител", код 346030, специалност "Деловодство и архив", код 3460301.
Професия "Плетач", код 542140, специалност "Ръчно художествено плетиво", код 5421401, специалност "Плетач на настолна плетачна машина", код 5421402.
Професия "Техник-животновъд", код 621040, специалност "Пчеларство и бубарство", код 6210406.
Професия "Работник в горското стопанство", код 623060, специалност "Билкарство", код 6230604