„Български Туристически Съюз” - сдружение

Лиценз № 200412236
Управител: Венцислав Удев
Адрес: София 1000, бул. „Васил Левски” 75, ет. 5
Тел.: (02) 930 06 76, 987 34 09
Факс: (02) 986 22 55, 987 69 41
Мобилен тел.: 0896 766 106
Електронна поща: bts@btsbg.org, usm@btsbg.org, 100obekta@btsbg.org
Интернет страница: www.btsbg.org

Бизнес профил

Професия "Хотелиерво и кетъринг", код 811010, специалност "Организация на хотелиерството", код 8110101.
Професия "Камериер", код 811030, специалност "Хотелиерство", код 8110301.
Професия "Организатор на туристическа агентска дейност", код 812010, специалност "Организация на туризма и свободното време", код 8120101, специалност "Селски туризъм", код 8120102.
Професия "Планински водач", код 812020, специалност "Туризъм", код 8120201.
Професия "Екскурзовод", код 812030, специалност "Екскурзоводство", код 8120301.
Професия "Аниматор в туризма", код 812040, специалност "Туристическа анимация", код 8120401