„Информационно обслужване” АД

Лиценз № 200011004
Управител: Иво Красимиров Николов
Адрес: София 1504, ул. „Панайот Волов” 2 София 1797, ж.к. Изгрев, ул. "Лъчезар Станчев" №13
Тел.: (02) 9656 – 233; 234; 235;
Електронна поща: cpo@is-bg.net
Интернет страница: www.training.is-bg.net, www.is-bg.net

Бизнес профил

Лицензиран от НАПОО към МС /Лизенз № 200011004/12.10.2001 г.
Сертифициран по ISO 9001:2008 и ISO/IEC 27001:2005

1. Обучение за придобиване на професионална квалификация, завършеното обучение се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация:

Професия "Графичен дизайнер", код 213070, специалност "Графичен дизайн", код 2130701.
Професия "Компютърен график", код 213060, специалност "Компютърна графика", код 2130601.
Професия "Монтьор на компютърни системи", код 523060, специалност "Компютърни мрежи", код 5230602.
Професия "Сътрудник в малък и среден бизнес", код 345050, специалност "Малък и среден бизнес", код 3450501.
Професия "Оператор на компютър", код 482030, специалност "Текстообработване", код 4820301

2. Обучение за придобиване на ключова компетентност 4 - „Дигитална компетентност" – не по-малко от 46 часа, завършеното обучение се удостоверява с Удостоверение за професионално обучение-Образец на МОМН: MS Power Point, Corel Draw, Adobe Photoshop

3. Онлайн обучение по езици с ваучери по ОПРЧР (английски, немски и испански) – 600 часа.

4. Програмата Cisco Networking Academy предоставя възможността курсистите да придобият сертификати, валидни за цял свят: Cisco Certified Network Associate (CCNA) - сертифициран от CISCO сътрудник за работа с мрежи. От 2009 г., Cisco академията към ЦПО на „Информационно обслужване” АД предлага новия курс за „Мрежовата сигурност”-CCNA Security.

5. В оторизирания изпитен център на Дружеството могат да се полагат сертификационни тестове за получаване на международни сертификати от редица водещи компании в областта на информационните технологии в т.ч. Cisco, Oracle, CompTIA и др.

6. Информационно обслужване АД е партньор на ITcatd и предлага сертификация по:
Microsoft Word
OpenOffice.org Writer
Microsoft Excel
Internet / e-mail
Microsoft Powerpoint
OpenOffice.org Impress