„Квалитест” към „Мултитест” ООД

Лиценз № 200112009
Управител: проф. Димитър Ставрев
Адрес: гр. Варна, Западна промишлена зона, ул.”Атанас Далчев” 1 ; Адрес за пощенска кореспонденция - гр. Варна 9009, 9-ти пощенски клон, п.к. 161
Тел.: (052) 574 030, 574 031
Факс: (052) 574 040
Електронна поща: multitest@multitest.bg
Интернет страница: www.multitest.bg

Бизнес профил

Акустични методи-Ултразвукови и акустична емисия с условни означения съответно UT и АТ съгласно БДС EN 473;
Радиационни методи - условнo означениe RT съгласно БДС EN 473;
Методи за откриване на излизащи на повърхността нецялостности-с проникващи течности и изпитване на плътност (херметичност) с условни означения съответно РТ и LT, съгласно БДС EN 473;
Електромагнитни методи-магнитни и вихровотокови с условни означения съответно МT и ЕТ, съгласно БДС EN 473;
Оптични и топлинни (инфрачервени) методи;
Вибрационни методи - с условно означение VA съгласно проект на ASNT;
Персонал по поддържане на машини и устройства в регулираната област съгласно европейските директиви-поддържане и инспектиране на съоръжения с повишена опасност;
Персонал за лабораторни изпитвания с разрушаване-механични изпитвания на материалите и фрактодиагностика.
Персонал по използване на Европейските инструменти за подготовка и излизане на продукти на пазара-оценка и контрол на съответствието, акредитация, сертификация, технически изисквания на европейските директиви, хармонизирани стандарти и др.
Персонал по радиационна защита при радиационен безразрушителен контрол и технологични приложения на радионуклидите в индустрията.