Асоциация за квалификация на автомобилистите в България

Лиценз № 200412164
Управител: Красимир Георгиев
Адрес: гр. София 1510, ул. „Въстаник” 8
Тел.: (02) 840 91 29, 840 77 62
Факс: (02) 840 91 29, 840 77 62
Мобилен тел.: 0899 833 302
Електронна поща: rossen@anetbg.net
Интернет страница: www.akab-bg.com

Бизнес профил

Професия "Оператор на компютър", код 345100, специалност "Текстообработване", код 3451001.
Професия "Офис - секретар", код 346020, специалност "Административно обслужване", код 3460201.
Професия "Монтьор на транспортна техника", код 525020, специалност "Автотранспортна техника", код 5250201, специалност "Пътностроителна техника", код 5250202.
Професия "Монтьор на подемно -транспортна техника", код 525060, специалност "Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства", код 5250601, специалност "Подемно - транспортна техника с електрозадвижване", код 5250602.
Професия "Работник по транспортна техника", код 525120, специалност "Автобояджийство", код 5251201.
Професия "Шивач", код 542110, специалност "Шивачество", код 5421101.
Професия "Озеленител", код 622020, специалност "Парково строителство и озеленяване", код 6220202.
Професия "Готвач", код 811070, специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", код 8110701.
Професия "Сервитьор-барман", код 811080, специалност "Обслужване на заведения в обществено хранене", код 8110801.
Професия "Фризьор", код 815010, специалност "Фризьорство", код 8150101.
Професия "Продавач -консултант", код 341020, специалност "Продавач - консултант", код 3410201.
Професия "Оперативен счетоводител", код 344030, специалност "Оперативно счетоводство", код 3440301.
Професия "Икономист -информатик", код 482010, специалност "Икономическа информатика", код 4820101.
Професия "Електромонтьор", код 522020, специалност "Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника", код 5220209, специалност "Електродомакинска техника", код 5220211, специалност "Електрически инсталации", код 5220210.
Професия "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации", код 522040, специалност "Хладилна техника", код 5220405, специалност "Климатична и вентилационна техника", код 5220407.
Професия "Хлебар - сладкар", код 541030, специалност "Производство на хляб и хлебни изделия", код 5410301, специалност "Производство на сладкарски изделия", код 5410302.
Професия "Оператор в производството на облекло", код 542050, специалност "Производство на облекло от текстил", код 5420501.
Професия "Строител", код 582030, специалност "Кофражи", код 5820302, специалност "Зидария", код 5820304, специалност "Вътрешни облицовки и настилки", код 5820306, специалност "Строително дърводелство", код 5820310, специалност "Армировка и бетон", код 5820303, специалност "Мазилки и шпакловки", код 5820305, специалност "Външни облицовки и настилки", код 5820307, специалност "Бояджийски работи", код 5820309, специалност "Строително тенекеджийство", код 5820311.
Професия "Помощник в строителството", код 582080, специалност "Основни и довършителни работи", код 5820801.
Професия "Монтьор на селскостопанска техника", код 621080, специалност "Механизация на селското стопанство", код 6210801.
Професия "Сътрудник социални дейности", код 762020, специалност "Социална работа с деца и семейства в риск", код 7620201, специалност "Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания", код 7620202