„АВС–Е” ЕООД

Лиценз № 200312109
Управител: Иван Христов
Адрес: гр. Благоевград 2700, ул. „Св. Димитър Солунски” 77 А
Тел.: (073) 830 023
Факс: (073) 830 023
Мобилен тел.: (089) 782 01 40
Електронна поща: abc_e.cpo@abv.bg
Интернет страница:

Бизнес профил

Професия "Сътрудник в малък и среден бизнес", код 345050, специалност "Малък и среден бизнес", код 3450501.
Професия "Оператор на компютър", код 345100, специалност "Текстообработване", код 3451001.
Професия "Офис - секретар", код 346020, специалност "Административно обслужване", код 3460201.
Професия "Машинен монтьор", код 521040, специалност "Машини и съоръжения за обработка на металите", код 5210401.
Професия "Заварчик", код 521090, специалност "Заваряване", код 5210901.
Професия "Стругар", код 521100, специалност "Стругарство", код 5211001.
Професия "Шлосер", код 521110, специалност "Шлосерство", код 5211101.
Професия "Електротехник", код 522010, специалност "Електродомакинска техника", код 5220110.
Професия "Електромонтьор", код 522020, специалност "Електрообзавеждане на производството", код 5220204, специалност "Електродомакинска техника", код 5220211, специалност "Електрически инсталации", код 5220210.
Професия "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации", код 522040, специалност "Хладилна техника", код 5220405, специалност "Климатична и вентилационна техника", код 5220407, специалност "Газова техника", код 5220406.
Професия "Огняр", код 522060, специалност "Огнярство", код 5220601.
Професия "Монтьор по комуникационни системи", код 523020, специалност "Радио и телевизионна техника", код 5230201.
Професия "Техник на компютърни системи", код 523050, специалност "Компютърна техника и технологии", код 5230501, специалност "Компютърни мрежи", код 5230502.
Професия "Монтьор на компютърни системи", код 523060, специалност "Компютърна техника и технологии", код 5230601.
Професия "Техник по транспортна техника", код 525010, специалност "Автотранспортна техника", код 5250101, специалност "Пътно - строителна техника", код 5250102.
Професия "Монтьор на транспортна техника", код 525020, специалност "Автотранспортна техника", код 5250201, специалност "Пътностроителна техника", код 5250202.
Професия "Монтьор на подемно -транспортна техника", код 525060, специалност "Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства", код 5250601, специалност "Подемно - транспортна техника с електрозадвижване", код 5250602.
Професия "Работник по транспортна техника", код 525120, специалност "Автобояджийство", код 5251201, специалност "Автотенекеджийство", код 5251202.
Професия "Хлебар - сладкар", код 541030, специалност "Производство на хляб и хлебни изделия", код 5410301, специалност "Производство на сладкарски изделия", код 5410302.
Професия "Моделиер -технолог на облекло", код 542040, специалност "Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил", код 5420401.
Професия "Работник в хранително -вкусовата промишленост", код 541050, специалност "Хранително - вкусова промишленост", код 5410501.
Професия "Шивач", код 542110, специалност "Шивачество", код 5421101.
Професия "Строителен техник", код 582010, специалност "Строителство и архитектура", код 5820101, специалност "Транспортно строителство", код 5820104.
Професия "Строител", код 582030, специалност "Кофражи", код 5820302, специалност "Зидария", код 5820304, специалност "Вътрешни облицовки и настилки", код 5820306, специалност "Строително дърводелство", код 5820310, специалност "Покриви", код 5820312, специалност "Мазилки и шпакловки", код 5820305, специалност "Армировка и бетон", код 5820303, специалност "Външни облицовки и настилки", код 5820307, специалност "Бояджийски работи", код 5820309, специалност "Строително тенекеджийство", код 5820311.
Професия "Помощник в строителството", код 582080, специалност "Основни и довършителни работи", код 5820801.
Професия "Строител – монтажник", код 582040, специалност "Стоманобетонни конструкции", код 5820401, специалност "Сухо строителство", код 5820403, специалност "Метални конструкции", код 5820402, специалност "Дограма и стъклопоставяне", код 5820404.
Професия "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи", код 582050, специалност "Вътрешни ВиК мрежи", код 5820501, специалност "Външни ВиК мрежи", код 5820502.
Професия "Пътен строител", код 582060, специалност "Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях", код 5820601.
Професия "Озеленител", код 622020, специалност "Цветарство", код 6220201, специалност "Парково строителство и озеленяване", код 6220202.
Професия "Механизатор на горска техника", код 623030, специалност "Механизация на горското стопанство", код 6230301.
Професия "Лесовъд", код 623040, специалност "Горско стопанство", код 6230401.
Професия "Работник в горското стопанство", код 623060, специалност "Билкарство", код 6230604.
Професия "Сътрудник социални дейности", код 762020, специалност "Социална работа с деца и семейства в риск", код 7620201, специалност "Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания", код 7620202.
Професия "Хотелиерво и кетъринг", код 811010, специалност "Организация на хотелиерството", код 8110101.
Професия "Камериер", код 811030, специалност "Хотелиерство", код 8110301.
Професия "Ресторантьор", код 811060, специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения", код 8110602, специалност "Кетеринг", код 8110603.
Професия "Готвач", код 811070, специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", код 8110701.
Професия "Сервитьор-барман", код 811080, специалност "Обслужване на заведения в обществено хранене", код 8110801.
Професия "Помощник -възпитател", код 814010, специалност "Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца", код 8140101.
Професия "Фризьор", код 815010, специалност "Фризьорство", код 8150101.
Професия "Охранител", код 861010, специалност "Банкова охрана и инкасова дейност", код 8610101, специалност "Физическа охрана на обекти", код 8610103, специалност "Лична охрана", код 8610102.
Професия "Оператор в производството на облекло", код 542050, специалност "Производство на облекло от текстил", код 5420501.
Професия "Оператор в дървообработван ето", код 543020, специалност "Производство на мебели", код 5430201, специалност "Производство на врати и прозорци", код 5430202.
Професия "Организатор на туристическа агентска дейност", код 812010, специалност "Организация на туризма и свободното време", код 8120101