„Асарел-Медет” АД - гр. Панагюрище

Лиценз № 200512246
Управител: Александър Чобанов
Адрес: гр. Панагюрище, п.к 4500
Тел.: (0357) 4105 или 4106
Факс: (0357) 4085
Електронна поща: chobanov@asarel.com
Интернет страница:

Бизнес профил

Професия "Машинен монтьор", код 521040, специалност "Машини и съоръжения в минната промишленост", код 5210411.
Професия "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации", код 522040, специалност "Климатична и вентилационна техника", код 5220407.
Професия "Монтьор на транспортна техника", код 525020, специалност "Автотранспортна техника", код 5250201, специалност "Пътностроителна техника", код 5250202.
Професия "Монтьор на подемно -транспортна техника", код 525060, специалност "Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства", код 5250601, специалност "Подемно - транспортна техника с електрозадвижване", код 5250602.
Професия "Оператор в минната промишленост", код 544020, специалност "Подземен и открит добив на полезни изкопаеми", код 5440201, специалност "Обогатяване на полезни изкопаеми", код 5440203