Висше училище по застраховане и финанси

Лиценз № 200112003
Управител: Марио Каменов
Адрес: гр. София 1618, ул. „Гусла” 1, район „Овча купел”
Тел.: (02) 40 15 820
Факс: (02) 40 15 821
Електронна поща: mkamenov@vuzf.bg
Интернет страница: www.vuzf.bg

Бизнес профил

Професия "Компютърен аниматор", код 213050, специалност "Компютърна анимация", код 2130501.
Професия "Компютърен график", код 213060, специалност "Компютърна графика", код 2130601.
Професия "Графичен дизайнер", код 213070, специалност "Графичен дизайн", код 2130701.
Професия "Продавач -консултант", код 341020, специалност "Продавач - консултант", код 3410201.
Професия "Финансист", код 343010, специалност "Банково дело", код 3430101, специалност "Застрахователно и осигурително дело", код 3430102.
Професия "Оперативен счетоводител", код 344030, специалност "Оперативно счетоводство", код 3440301.
Професия "Данъчен и митнически посредник", код 344020, специалност "Митническа и данъчна администрация", код 3440201.
Професия "Фирмен мениджър", код 345020, специалност "Предприемачество и мениджмънт в туризма", код 3450205.
Професия "Сътрудник в малък и среден бизнес", код 345050, специалност "Малък и среден бизнес", код 3450501.
Професия "Касиер", код 345060, специалност "Касиер", код 3450601.
Професия "Оператор на компютър", код 345100, специалност "Текстообработване", код 3451001.
Професия "Офис - мениджър", код 346010, специалност "Бизнес - администрация", код 3460101.
Професия "Офис - секретар", код 346020, специалност "Административно обслужване", код 3460201.
Професия "Хотелиерво и кетъринг", код 811010, специалност "Организация на хотелиерството", код 8110101.
Професия "Администратор в хотелиерството", код 811020, специалност "Организация на обслужването в хотелиерството", код 8110201.
Професия "Икономист", код 345120, специалност "Икономика и мениджмънт", код 3451204, специалност "Предприемачество и мениджмънт", код 3451105.
Професия "Охранител", код 861010, специалност "Банкова охрана и инкасова дейност", код 8610101, специалност "Лична охрана", код 8610102, специалност "Физическа охрана на обекти", код 8610103