„Заваръчно–монтажни услуги” ЕООД

Лиценз № 200512285
Управител: Свилен Крумов
Адрес: гр. Плевен 5800, Западна индустриална зона, ул. „Индустриална“ 12
Тел.: (064) 680 146
Факс: (064) 680 146
Мобилен тел.: (0899) 808 068
Електронна поща: zmy_bg@abv.bg
Интернет страница:

Бизнес профил

Професия "Машинен техник", код 521010, специалност "Машини и съоръжения за обработка на металите", код 5210101.
Професия "Машинен оператор", код 521030, специалност "Металорежещи машини", код 5210301, специалност "Машини и съоръжения за заваряване", код 5210303.
Професия "Заварчик", код 521090, специалност "Заваряване", код 5210901.
Професия "Стругар", код 521100, специалност "Стругарство", код 5211001.
Професия "Шлосер", код 521110, специалност "Шлосерство", код 5211101.
Професия "Леяр", код 521120, специалност "Леярство", код 5211201.
Професия "Електромонтьор", код 522020, специалност "Електрически машини и апарати", код 5220201, специалност "Електрически мрежи", код 5220203, специалност "Електрообзавеждане на транспортна техника", код 5220207, специалност "Електрически инсталации", код 5220210, специалност "Електрически централи и подстанции", код 5220202, специалност "Електрообзавеждане на производството", код 5220204, специалност "Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника", код 5220209, специалност "Електродомакинска техника", код 5220211.
Професия "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации", код 522040, специалност "Топлоенергетика", код 5220401, специалност "Хладилна техника", код 5220405, специалност "Климатична и вентилационна техника", код 5220407, специалност "Топлинна техника", код 5220404, специалност "Газова техника", код 5220406.
Професия "Огняр", код 522060, специалност "Огнярство", код 5220601.
Професия "Монтьор на подемно -транспортна техника", код 525060, специалност "Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства", код 5250601.
Професия "Работник по транспортна техника", код 525120, специалност "Автобояджийство", код 5251201, специалност "Автотенекеджийство", код 5251202.
Професия "Строител", код 582030, специалност "Кофражи", код 5820302, специалност "Зидария", код 5820304, специалност "Вътрешни облицовки и настилки", код 5820306, специалност "Строително дърводелство", код 5820310, специалност "Покриви", код 5820312, специалност "Армировка и бетон", код 5820303, специалност "Мазилки и шпакловки", код 5820305, специалност "Външни облицовки и настилки", код 5820307, специалност "Бояджийски работи", код 5820309, специалност "Строително тенекеджийство", код 5820311.
Професия "Помощник в строителството", код 582080, специалност "Основни и довършителни работи", код 5820801.
Професия "Механизатор на горска техника", код 623030, специалност "Механизация на горското стопанство", код 6230301