„ВЕСТ – 2005” ООД

Лиценз № 200612361
Управител: Таня Златанова
Адрес: гр. Монтана 3450, ж.к. „Младост”, бл. 11, вх. „З”, ап. 10
Тел.: (096) 310 107
Факс: (096) 310 107
Мобилен тел.: 0885 635 277
Електронна поща: vest_05@abv.bg
Интернет страница:

Бизнес профил

Професия "Оператор на компютър", код 345100, специалност "Текстообработване", код 3451001.
Професия "Офис - секретар", код 346020, специалност "Административно обслужване", код 3460201.
Професия "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации", код 522040, специалност "Топлинна техника", код 5220404, специалност "Газова техника", код 5220406, специалност "Хладилна техника", код 5220405, специалност "Климатична и вентилационна техника", код 5220407.
Професия "Монтьор на транспортна техника", код 525020, специалност "Автотранспортна техника", код 5250201, специалност "Пътностроителна техника", код 5250202.
Професия "Строител", код 582030, специалност "Кофражи", код 5820302, специалност "Зидария", код 5820304, специалност "Вътрешни облицовки и настилки", код 5820306, специалност "Строително дърводелство", код 5820310, специалност "Покриви", код 5820312, специалност "Армировка и бетон", код 5820303, специалност "Мазилки и шпакловки", код 5820305, специалност "Външни облицовки и настилки", код 5820307, специалност "Бояджийски работи", код 5820309, специалност "Строително тенекеджийство", код 5820311.
Професия "Помощник в строителството", код 582080, специалност "Основни и довършителни работи", код 5820801.
Професия "Озеленител", код 622020, специалност "Цветарство", код 6220201, специалност "Парково строителство и озеленяване", код 6220202.
Професия "Готвач", код 811070, специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", код 8110701.
Професия "Организатор на туристическа агентска дейност", код 812010, специалност "Организация на туризма и свободното време", код 8120101, специалност "Селски туризъм", код 8120102.
Професия "Икономист", код 345120, специалност "Предприемачество и мениджмънт", код 3451105