Институт по Металознание на БАН

Лиценз № 200212039
Управител: акад. Янко Арсов
Адрес: гр. София 1574, ул. „Шипчeнски проход” 67
Тел.: (02) 462 62 41, 462 62 40, 462 62 43
Факс: (02) 462 62 41
Електронна поща: cpo@ims.bas.bg
Интернет страница: www.ims.bas.bg/sec4/sec4.html, www.weld.dir.bg

Бизнес профил

Професия "Заварчик", код 521090, специалност "Заваряване", код 5210901.
Професия "Машинен оператор", код 521030, специалност "Машини и съоръжения за заваряване", код 5210303
Обучение и издаване на международни дипломи за:
заварчик
практик
специалист и инспектор
валидни в цял свят.