„ТАУРУС Консултинг” ЕООД

Лиценз № 200512309
Адрес: гр. София 1421, ул. „Цветна градина” 45А
Тел.: (02)963 00 70; 865 28 92; 866 93 35
Електронна поща: taurus@taurusconsultants.bg
Интернет страница:

Бизнес профил

Професия "Фирмен мениджър", код 345020, специалност "Предприемачество и мениджмънт в туризма", код 3450205.
Професия "Икономист", код 345120, специалност "Търговия", код 3451202, специалност "Предприемачество и мениджмънт", код 3451105, специалност "Икономика и мениджмънт", код 3451204.
Професия "Аниматор в туризма", код 812040, специалност "Туристическа анимация", код 8120401