„Център за чужди езици и мениджмънт” ООД у-ще Европа – В. Търново

Лиценз № 200312079
Управител: Марияна Михайлова
Адрес: гр. Велико Търново 5000, ул. „Ниш” 7, ет. 2
Тел.: (062) 630 539
Електронна поща: euscvt@dir.bg
Интернет страница: www.europeschools.net

Бизнес профил