НЦПО в системата на БТПП

Лиценз № 200212019
Управител: Георги Стоев
Адрес: гр. София 1058, ул. „Искър” 9; гр. София 1301, ул. „Княз Борис I” 123
Тел.: (02) 987 25 77, (02) 988 13 15
Факс: (02) 981 35 38, (02) 988 13 11
Електронна поща: g.stoev@bcci.bg, education@bcci.bg
Интернет страница: www.bcci.bg, www.education-bulgaria.com

Бизнес профил

Професия "Оператор на компютър", код 345100, специалност "Текстообработване", код 3451001.
Професия "Оперативен счетоводител", код 344030, специалност "Оперативно счетоводство", код 3440301.
Професия "Данъчен и митнически посредник", код 344020, специалност "Митническа и данъчна администрация", код 3440201.
Професия "Офис - мениджър", код 346010, специалност "Бизнес - администрация", код 3460101.
Професия "Офис - секретар", код 346020, специалност "Административно обслужване", код 3460201.
Професия "Заварчик", код 521090, специалност "Заваряване", код 5210901.
Професия "Стругар", код 521100, специалност "Стругарство", код 5211001.
Професия "Шлосер", код 521110, специалност "Шлосерство", код 5211101.
Професия "Електромонтьор", код 522020, специалност "Електрообзавеждане на транспортна техника", код 5220207, специалност "Електрически инсталации", код 5220210, специалност "Електродомакинска техника", код 5220211.
Професия "Огняр", код 522060, специалност "Огнярство", код 5220601.
Професия "Монтьор на транспортна техника", код 525020, специалност "Пътностроителна техника", код 5250202, специалност "Автотранспортна техника", код 5250201.
Професия "Техник на селскостопанска техника", код 621070, специалност "Механизация на селското стопанство", код 6210701.
Професия "Монтьор на селскостопанска техника", код 621080, специалност "Механизация на селското стопанство", код 6210801.
Професия "Монтьор на подемно -транспортна техника", код 525060, специалност "Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства", код 5250601.
Професия "Хлебар - сладкар", код 541030, специалност "Производство на хляб и хлебни изделия", код 5410301, специалност "Производство на сладкарски изделия", код 5410302.
Професия "Моделиер -технолог на облекло", код 542040, специалност "Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил", код 5420401.
Професия "Оператор в производството на облекло", код 542050, специалност "Производство на облекло от текстил", код 5420501, специалност "Производство на облекло от кожи", код 5420502.
Професия "Шивач", код 542110, специалност "Шивачество", код 5421101.
Професия "Пътен строител", код 582060, специалност "Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях", код 5820601.
Професия "Техник-растениевъд", код 621010, специалност "Полевъдство", код 6210101, специалност "Трайни насаждения", код 6210103, специалност "Зеленчукопроизводство", код 6210102.
Професия "Техник в лозаровинарствот о", код 621020, специалност "Лозаровинарство", код 6210201.
Професия "Техник-животновъд", код 621040, специалност "Говедовъдство", код 6210401, специалност "Свиневъдство", код 6210403, специалност "Зайцевъдство", код 6210405, специалност "Коневъдство и конна езда", код 6210407, специалност "Овцевъдство", код 6210402, специалност "Птицевъдство", код 6210404, специалност "Пчеларство и бубарство", код 6210406.
Професия "Фермер", код 621060, специалност "Земеделец", код 6210601.
Професия "Дивечовъд", код 623050, специалност "Горско и ловно стопанство", код 6230501.
Професия "Техник -рибовъд", код 624010, специалност "Рибовъдство", код 6240101.
Професия "Техник по промишлен риболов и аквакултури", код 624020, специалност "Промишлен риболов и аквакултури", код 6240201.
Професия "Хотелиерво и кетъринг", код 811010, специалност "Организация на хотелиерството", код 8110101.
Професия "Администратор в хотелиерството", код 811020, специалност "Организация на обслужването в хотелиерството", код 8110201.
Професия "Камериер", код 811030, специалност "Хотелиерство", код 8110301.
Професия "Портиер-пиколо", код 811040, специалност "Хотелиерство", код 8110401.
Професия "Ресторантьор", код 811060, специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения", код 8110602, специалност "Кетеринг", код 8110603.
Професия "Готвач", код 811070, специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", код 8110701.
Професия "Сервитьор-барман", код 811080, специалност "Обслужване на заведения в обществено хранене", код 8110801.
Професия "Фризьор", код 815010, специалност "Фризьорство", код 8150101.
Професия "Козметик", код 815020, специалност "Козметика", код 8150201.
Професия "Еколог", код 851010, специалност "Екология и опазване на околната среда", код 8510101.
Професия "Сътрудник в малък и среден бизнес", код 345050, специалност "Малък и среден бизнес", код 3450501.
Професия "Касиер", код 345060, специалност "Касиер", код 3450601.
Професия "Оператор в производство на обувни и кожено -галантерийни изделия", код 542070, специалност "Производство на обувни изделия", код 5420701.
Професия "Озеленител", код 622020, специалност "Парково строителство и озеленяване", код 6220202.
Професия "Организатор на туристическа агентска дейност", код 812010, специалност "Организация на туризма и свободното време", код 8120101.
Професия "Екскурзовод", код 812030, специалност "Екскурзоводство", код 8120301.
Професия "Аниматор в туризма", код 812040, специалност "Туристическа анимация", код 8120401.
Професия "Работник в хранително -вкусовата промишленост", код 541050, специалност "Хранително - вкусова промишленост", код 5410501.
Професия "Продавач -консултант", код 341020, специалност "Продавач - консултант", код 3410201.
Професия "Строител", код 582030, специалност "Зидария", код 5820304, специалност "Вътрешни облицовки и настилки", код 5820306, специалност "Строително дърводелство", код 5820310, специалност "Армировка и бетон", код 5820303, специалност "Мазилки и шпакловки", код 5820305, специалност "Външни облицовки и настилки", код 5820307, специалност "Бояджийски работи", код 5820309, специалност "Строително тенекеджийство", код 5820311, специалност "Кофражи", код 5820302.
Професия "Сътрудник социални дейности", код 762020, специалност "Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания", код 7620202, специалност "Социална работа с деца и семейства в риск", код 7620201.
Професия "Машинен техник", код 521010, специалност "Машини и съоръжения за обработка на металите", код 5210101, специалност "Машини и системи с ЦПУ", код 5210105, специалност "Машини и съоръжения в хранително - вкусовата промишленост", код 5210104, специалност "Машини и съоръжения в шевната и обувната промишленост", код 5210107.
Професия "Машинен монтьор", код 521040, специалност "Машини и съоръжения за обработка на металите", код 5210401.
Професия "Строител – монтажник", код 582040, специалност "Дограма и стъклопоставяне", код 5820404.
Професия "Химик - оператор", код 524060, специалност "Технология на органичните вещества", код 5240605, специалност "Технология на неорганичните вещества", код 5240601.
Професия "Икономист", код 345120, специалност "Търговия", код 3451202, специалност "Икономика и мениджмънт", код 3451204, специалност "Предприемачество и мениджмънт", код 3451105.
Професия "Охранител", код 861010, специалност "Физическа охрана на обекти", код 8610103.
Професия "Оператор в дървообработван ето", код 543020, специалност "Производство на врати и прозорци", код 5430202, специалност "Производство на тапицирани изделия", код 5430203, специалност "Производство на мебели", код 5430201, специалност "Дърворезно, амбалажно и паркетно производство", код 5430206.
Професия "Оператор в хранително -вкусовата промишленост", код 541020, специалност "Производство на месо, месни продукти и риба", код 5410203, специалност "Производство и преработка на мляко и млечни продукти", код 5410202, специалност "Производство на консерви", код 5410204, специалност "Производство на алкохолни и безалкохолни напитки", код 5410205, специалност "Производство на захар и захарни изделия", код 5410206.
Професия "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации", код 522040, специалност "Газова техника", код 5220406, специалност "Топлинна техника", код 5220404, специалност "Хладилна техника", код 5220405, специалност "Климатична и вентилационна техника", код 5220407.
Професия "Работник в озеленяванет о", код 622030, специалност "Озеленяване и цветарство", код 6220301.
Професия "Работник в дървообработван ето", код 543090, специалност "Производство на тапицирани изделия", код 5430902.
Професия "Помощник в строителството", код 582080, специалност "Основни и довършителни работи", код 5820801.
Професия "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи", код 582050, специалност "Вътрешни ВиК мрежи", код 5820501, специалност "Външни ВиК мрежи", код 5820502.
Професия "Механизатор на горска техника", код 623030, специалност "Механизация на горското стопанство", код 6230301.
Професия "Работник в горското стопанство", код 623060, специалност "Лесокултурни дейности", код 6230601, специалност "Дърводобив", код 6230602, специалност "Дивечовъдство", код 6230603, специалност "Билкарство", код 6230604