Селскостопанска академия

Лиценз № 200312145
Управител: ст.н.с.д-р Светла Маринова Бъчварова
Адрес: гр. София 1373, ул. „Суходолска” 30
Тел.: (02) 812 75 06, 812 75 62, 824 89 94
Факс: (02) 824 89 94
Електронна поща: ssa_cpo@abv.bg
Интернет страница:

Бизнес профил

Професия "Оперативен счетоводител", код 344030, специалност "Оперативно счетоводство", код 3440301.
Професия "Касиер", код 345060, специалност "Касиер", код 3450601.
Професия "Оператор на компютър", код 345100, специалност "Текстообработване", код 3451001.
Професия "Техник - технолог в хранително -вкусовата промишленост", код 541010, специалност "Производство и преработка на мляко и млечни продукти", код 5410103, специалност "Производство на тютюн и тютюневи изделия", код 5410108, специалност "Производство на консерви", код 5410105.
Професия "Оператор в хранително -вкусовата промишленост", код 541020, специалност "Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи", код 5410201, специалност "Производство на алкохолни и безалкохолни напитки", код 5410205, специалност "Производство на растителни масла, маслопродукти и етерични масла", код 5410208, специалност "Производство на месо, месни продукти и риба", код 5410203, специалност "Производство на захар и захарни изделия", код 5410206.
Професия "Строителен техник", код 582010, специалност "Водно строителство", код 5820103.
Професия "Техник-растениевъд", код 621010, специалност "Селекция и семепроизводство", код 6210104, специалност "Зеленчукопроизводство", код 6210102, специалност "Растителна защита и агрохимия", код 6210107, специалност "Гъбопроизводство", код 6210106, специалност "Полевъдство", код 6210101, специалност "Трайни насаждения", код 6210103, специалност "Тютюнопроизводство", код 6210105.
Професия "Техник в лозаровинарствот о", код 621020, специалност "Лозаровинарство", код 6210201.
Професия "Растениевъд", код 621030, специалност "Растениевъдство", код 6210301.
Професия "Техник-животновъд", код 621040, специалност "Говедовъдство", код 6210401, специалност "Свиневъдство", код 6210403, специалност "Коневъдство и конна езда", код 6210407, специалност "Зайцевъдство", код 6210405, специалност "Овцевъдство", код 6210402, специалност "Птицевъдство", код 6210404, специалност "Пчеларство и бубарство", код 6210406.
Професия "Животновъд", код 621050, специалност "Животновъдство", код 6210501.
Професия "Фермер", код 621060, специалност "Земеделец", код 6210601, специалност "Производител на селскостопанска продукция", код 6210602.
Професия "Техник на селскостопанска техника", код 621070, специалност "Механизация на селското стопанство", код 6210701.
Професия "Монтьор на селскостопанска техника", код 621080, специалност "Механизация на селското стопанство", код 6210801.
Професия "Озеленител", код 622020, специалност "Цветарство", код 6220201, специалност "Парково строителство и озеленяване", код 6220202.
Професия "Работник в горското стопанство", код 623060, специалност "Лесокултурни дейности", код 6230601, специалност "Дивечовъдство", код 6230603, специалност "Дърводобив", код 6230602, специалност "Билкарство", код 6230604.
Професия "Техник -рибовъд", код 624010, специалност "Рибовъдство", код 6240101.
Професия "Техник по промишлен риболов и аквакултури", код 624020, специалност "Промишлен риболов и аквакултури", код 6240201.
Професия "Еколог", код 851010, специалност "Екология и опазване на околната среда", код 8510101.
Професия "Икономист", код 345120, специалност "Индустрия", код 3451201, специалност "Земеделско стопанство", код 3451203, специалност "Икономика и мениджмънт", код 3451204