„Център за чужди езици и мениджмънт” ООД у-ще Европа – Ст. Загора

Лиценз № 200412192
Управител: Галина Боцманова
Адрес: гр. Стара Загора 6000, ул. „Сава Силов” 41
Тел.: (042) 640 086
Електронна поща: europesz@mbox.contact.bg
Интернет страница: www.europeschools.net

Бизнес профил