„Академия БГ”— сдружение

Лиценз № 200712550
Управител: доц. Васко Василев
Адрес: гр. Кърджали 6600, ул. „Тина Киркова” №17, ет. 4
Тел.: 0361/ 2 21 27
Факс: 0361/ 2 21 26
Мобилен тел.: 0894743994
Електронна поща: vasilev@economist-bg.com, info@akademiabg.com
Интернет страница: www.akademiabg.com

Бизнес профил

Професия "Продавач -консултант", код 341020, специалност "Продавач - консултант", код 3410201.
Професия "Финансист", код 343010, специалност "Застрахователно и осигурително дело", код 3430102.
Професия "Оперативен счетоводител", код 344030, специалност "Оперативно счетоводство", код 3440301.
Професия "Оператор на компютър", код 345100, специалност "Текстообработване", код 3451001.
Професия "Офис - мениджър", код 346010, специалност "Бизнес - администрация", код 3460101.
Професия "Икономист -информатик", код 482010, специалност "Икономическа информатика", код 4820101.
Професия "Хлебар - сладкар", код 541030, специалност "Производство на хляб и хлебни изделия", код 5410301, специалност "Производство на сладкарски изделия", код 5410302.
Професия "Шивач", код 542110, специалност "Шивачество", код 5421101.
Професия "Техник-растениевъд", код 621010, специалност "Полевъдство", код 6210101, специалност "Трайни насаждения", код 6210103, специалност "Зеленчукопроизводство", код 6210102, специалност "Растителна защита и агрохимия", код 6210107.
Професия "Техник в лозаровинарствот о", код 621020, специалност "Лозаровинарство", код 6210201.
Професия "Техник-животновъд", код 621040, специалност "Говедовъдство", код 6210401, специалност "Птицевъдство", код 6210404, специалност "Пчеларство и бубарство", код 6210406, специалност "Овцевъдство", код 6210402, специалност "Зайцевъдство", код 6210405, специалност "Коневъдство и конна езда", код 6210407.
Професия "Животновъд", код 621050, специалност "Животновъдство", код 6210501.
Професия "Фермер", код 621060, специалност "Земеделец", код 6210601.
Професия "Техник – озеленител", код 622010, специалност "Цветарство", код 6220101.
Професия "Лесовъд", код 623040, специалност "Горско стопанство", код 6230401.
Професия "Работник в горското стопанство", код 623060, специалност "Лесокултурни дейности", код 6230601, специалност "Билкарство", код 6230604, специалност "Дърводобив", код 6230602.
Професия "Посредник на трудовата борса", код 762010, специалност "Посредник на трудовата борса", код 7620101.
Професия "Сътрудник социални дейности", код 762020, специалност "Социална работа с деца и семейства в риск", код 7620201.
Професия "Хотелиерво и кетъринг", код 811010, специалност "Организация на хотелиерството", код 8110101.
Професия "Администратор в хотелиерството", код 811020, специалност "Организация на обслужването в хотелиерството", код 8110201.
Професия "Ресторантьор", код 811060, специалност "Кетеринг", код 8110603.
Професия "Готвач", код 811070, специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", код 8110701.
Професия "Сервитьор-барман", код 811080, специалност "Обслужване на заведения в обществено хранене", код 8110801.
Професия "Работник в заведенията за хранене и развлечения", код 811090, специалност "Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения", код 8110901.
Професия "Организатор на туристическа агентска дейност", код 812010, специалност "Организация на туризма и свободното време", код 8120101.
Професия "Планински водач", код 812020, специалност "Туризъм", код 8120201.
Професия "Екскурзовод", код 812030, специалност "Екскурзоводство", код 8120301.
Професия "Аниматор в туризма", код 812040, специалност "Туристическа анимация", код 8120401.
Професия "Помощник -възпитател", код 814010, специалност "Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца", код 8140101.
Професия "Охранител", код 861010, специалност "Банкова охрана и инкасова дейност", код 8610101.
Професия "Дивечовъд", код 623050, специалност "Горско и ловно стопанство", код 6230501