Асоциация „Планини и хора”

Лиценз № 200312076
Управител: Орлин Чачановски
Адрес: гр. София 1301, бул. „Ал. Стамболийски” 20В, партер; гр. София–Владая 1641, Хотел–ресторант „Клуб Владая”
Тел.: (02) 980 76 85; 999 10 96
Факс: (02) 980 32 00; 999 11 42
Мобилен тел.: 0897 929 141
Електронна поща: gidoveaph@gmail.com, mountainsbg@gmail.com
Интернет страница: www.planini.eu

Бизнес профил

Професия "Планински водач", код 812020, специалност "Туризъм", код 8120201