„СТИЛ – Саркис Алтънджиян” ЕТ

Лиценз № 200312125
Управител: инж. Саркис Алтънджиян
Адрес: гр. Бургас 8000, ул. „Съединение” 7
Тел.: (056) 823 969, 844 640
Факс: (056) 823 969
Електронна поща: sari@sari-bg.net, cpo@sari-bg.net
Интернет страница: www.sari-bg.net

Бизнес профил

Професия "Електротехник", код 522010, специалност "Електрически машини и апарати", код 5220101.
Професия "Фризьор", код 815010, специалност "Фризьорство", код 8150101.
Професия "Готвач", код 811070, специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", код 8110701.
Професия "Хлебар - сладкар", код 541030, специалност "Производство на хляб и хлебни изделия", код 5410301, специалност "Производство на сладкарски изделия", код 5410302.
Професия "Камериер", код 811030, специалност "Хотелиерство", код 8110301.
Професия "Сътрудник в малък и среден бизнес", код 345050, специалност "Малък и среден бизнес", код 3450501.
Професия "Монтьор на компютърни системи", код 523060, специалност "Компютърни мрежи", код 5230602, специалност "Компютърна техника и технологии", код 5230601.
Професия "Оператор в производството на облекло", код 542050, специалност "Производство на облекло от текстил", код 5420501.
Професия "Офис - секретар", код 346020, специалност "Административно обслужване", код 3460201.
Професия "Оператор в хранително -вкусовата промишленост", код 541020, специалност "Производство и преработка на мляко и млечни продукти", код 5410202.
Професия "Оператор на компютър", код 345100, специалност "Текстообработване", код 3451001.
Професия "Озеленител", код 622020, специалност "Парково строителство и озеленяване", код 6220202.
Професия "Продавач -консултант", код 341020, специалност "Продавач - консултант", код 3410201.
Професия "Програмист", код 523090, специалност "Програмно осигуряване", код 5230901.
Професия "Оперативен счетоводител", код 344030, специалност "Оперативно счетоводство", код 3440301.
Професия "Сервитьор-барман", код 811080, специалност "Обслужване на заведения в обществено хранене", код 8110801.
Професия "Сътрудник социални дейности", код 762020, специалност "Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания", код 7620202.
Професия "Строител", код 582030, специалност "Бояджийски работи", код 5820309, специалност "Мазилки и шпакловки", код 5820305, специалност "Зидария", код 5820304, специалност "Кофражи", код 5820302, специалност "Вътрешни облицовки и настилки", код 5820306.
Професия "Техник-животновъд", код 621040, специалност "Пчеларство и бубарство", код 6210406.
Професия "Техник на компютърни системи", код 523050, специалност "Компютърни мрежи", код 5230502, специалност "Компютърна техника и технологии", код 5230501.
Професия "Организатор на туристическа агентска дейност", код 812010, специалност "Селски туризъм", код 8120102.
Професия "Електромонтьор", код 522020, специалност "Електрически машини и апарати", код 5220201