„Кепитъл маркет консултинг груп” ООД

Лиценз № 200612369
Управител: Сирма Илиева
Адрес: София 1421, бул. „Черни връх” 21, ет. 2
Тел.: (02) 866 65 09
Факс: (02) 866 65 09
Мобилен тел.: 0889 616 800
Електронна поща: cmcg@abv.bg
Интернет страница:

Бизнес профил

Професия "Финансист", код 343010, специалност "Банково дело", код 3430101, специалност "Застрахователно и осигурително дело", код 3430102.
Професия "Оперативен счетоводител", код 344030, специалност "Оперативно счетоводство", код 3440301.
Професия "Данъчен и митнически посредник", код 344020, специалност "Митническа и данъчна администрация", код 3440201.
Професия "Сътрудник в малък и среден бизнес", код 345050, специалност "Малък и среден бизнес", код 3450501.
Професия "Икономист", код 345120, специалност "Земеделско стопанство", код 3451203, специалност "Икономика и мениджмънт", код 3451204, специалност "Предприемачество и мениджмънт", код 3451105.
Професия "Фирмен мениджър", код 345020, специалност "Предприемачество и мениджмънт в туризма", код 3450205.
Професия "Хотелиерво и кетъринг", код 811010, специалност "Организация на хотелиерството", код 8110101.
Професия "Администратор в хотелиерството", код 811020, специалност "Организация на обслужването в хотелиерството", код 8110201