„Териториален център за квалификация и преквалификация”

Лиценз № 200211102
Управител: Блага Костова
Адрес: гр.Варна, ул. „Стефан Стамболов” 9 ; гр. Варна, ул. „Цариброд” 18
Тел.: (052) 632 111; 632 112
Факс: (052) 632 111
Мобилен тел.: 0888 462 651; 0897 85 76 85; 0897 960 891
Електронна поща: tckp_varna@abv.bg
Интернет страница:

Бизнес профил

Професия "Машинен оператор", код 521030, специалност "Машини и съоръжения за заваряване", код 5210303.
Професия "Електромонтьор", код 522020, специалност "Електродомакинска техника", код 5220211.
Професия "Огняр", код 522060, специалност "Огнярство", код 5220601.
Професия "Оператор на компютър", код 345100, специалност "Текстообработване", код 3451001.
Професия "Продавач -консултант", код 341020, специалност "Продавач - консултант", код 3410201.
Професия "Строител", код 582030, специалност "Зидария", код 5820304, специалност "Външни облицовки и настилки", код 5820307, специалност "Вътрешни облицовки и настилки", код 5820306, специалност "Бояджийски работи", код 5820309, специалност "Строително дърводелство", код 5820310, специалност "Строително тенекеджийство", код 5820311.
Професия "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи", код 582050, специалност "Вътрешни ВиК мрежи", код 5820501.
Професия "Монтьор на транспортна техника", код 525020, специалност "Пътностроителна техника", код 5250202.
Професия "Монтьор на подемно -транспортна техника", код 525060, специалност "Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства", код 5250601, специалност "Подемно - транспортна техника с електрозадвижване", код 5250602.
Професия "Озеленител", код 622020, специалност "Парково строителство и озеленяване", код 6220202, специалност "Цветарство", код 6220201.
Професия "Готвач", код 811070, специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", код 8110701.
Професия "Сервитьор-барман", код 811080, специалност "Обслужване на заведения в обществено хранене", код 8110801.
Професия "Оперативен счетоводител", код 344030, специалност "Оперативно счетоводство", код 3440301.
Професия "Строител – монтажник", код 582040, специалност "Метални конструкции", код 5820402, специалност "Дограма и стъклопоставяне", код 5820404, специалност "Сухо строителство", код 5820403.
Професия "Пътен строител", код 582060, специалност "Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях", код 5820601.
Професия "Фермер", код 621060, специалност "Земеделец", код 6210601.
Професия "Монтьор на селскостопанска техника", код 621080, специалност "Механизация на селското стопанство", код 6210801.
Професия "Лесовъд", код 623040, специалност "Горско стопанство", код 6230401.
Професия "Работник в горското стопанство", код 623060, специалност "Лесокултурни дейности", код 6230601, специалност "Билкарство", код 6230604.
Професия "Сътрудник социални дейности", код 762020, специалност "Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания", код 7620202.
Професия "Камериер", код 811030, специалност "Хотелиерство", код 8110301.
Професия "Касиер", код 345060, специалност "Касиер", код 3450601.
Професия "Заварчик", код 521090, специалност "Заваряване", код 5210901.
Професия "Хлебар - сладкар", код 541030, специалност "Производство на хляб и хлебни изделия", код 5410301, специалност "Производство на сладкарски изделия", код 5410302.
Професия "Техник-растениевъд", код 621010, специалност "Полевъдство", код 6210101, специалност "Трайни насаждения", код 6210103, специалност "Гъбопроизводство", код 6210106, специалност "Зеленчукопроизводство", код 6210102, специалност "Тютюнопроизводство", код 6210105.
Професия "Техник-животновъд", код 621040, специалност "Пчеларство и бубарство", код 6210406.
Професия "Лозаровинар", код 621090, специалност "Лозаровинарство", код 6210901.
Професия "Администратор в хотелиерството", код 811020, специалност "Организация на обслужването в хотелиерството", код 8110201.
Професия "Аниматор в туризма", код 812040, специалност "Туристическа анимация", код 8120401.
Професия "Помощник -възпитател", код 814010, специалност "Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца", код 8140101.
Професия "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации", код 522040, специалност "Хладилна техника", код 5220405, специалност "Климатична и вентилационна техника", код 5220407, специалност "Газова техника", код 5220406.
Професия "Икономист", код 345120, специалност "Икономика и мениджмънт", код 3451204.
Професия "Техник - технолог в дървообработван ето", код 543010, специалност "Мебелно производство", код 5430101, специалност "Производство на врати и прозорци", код 5430107, специалност "Тапицерство и декораторство", код 5430106.
Професия "Охранител", код 861010, специалност "Банкова охрана и инкасова дейност", код 8610101